Denizyolu Konteyner Taşımacılığı İle Gelen Eşyanın Varış Öncesi Gümrük İşlemleri HakkındaLutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel

Konu:  Denizyolu Konteyner Taşımacılığı İle Gelen Eşyanın Varış Öncesi Gümrük İşlemleri Hakkında 

Duyuru Özeti:
 

Serbest dolaşıma giriş ve dahilde işleme rejimi kapsamında denizyolu konteyner taşımacılığı ile Türkiye Gümrük Bölgesine gelen yerli üretimde girdi olarak kullanılabilecek eşyanın ilgili rejime giriş işlemlerinin Türkiye Gümrük Bölgesine gelişinden önce başlanabilmesine imkan sağlayan Tebliğ yayımlanmıştır.
 
Tebliğ hükümlerinden yaralanmak isteyen firmaların ticaret sicili kaydı uyarınca bağlı bulundukları ile en yakın Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne başvuru yapmaları gerekmektedir.
 
Başvuru sahibine ilişkin koşullar ayrı bir madde altında sıralanmıştır.
 
  –  Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik olması,

  –  Yönetici/temsilci konumundaki kişilerin ilgili Kanunlar kapsamında ceza veya mahkumiyet kararı bulunmaması,

  –  Usulsüzlük ve vergi cezaları ile ilgili olarak belirlenen limitlerin aşılmamış olması ve ödenmemiş herhangi bir vergi, ceza ve fer’i amme borcu bulunmaması,

  –  Firma kayıtlarının denetime uygun şekilde tutuluyor olması,

  –  Başvuru yılından önceki son üç takvim yılı veya başvurunun kayda alındığı ayın ilk gününden geriye dönük üç yıl içerisinde, yılda asgari beş milyon FOB/ABD doları tutarında fiili ihracat gerçekleştirmiş olması,

  –  İzin kapsamında ithal edilen eşyanın üretim ve/veya imalatta kullanılacağına dair taahhüt verilmesi,
 
Gerekmektedir.
 
Yetkilendirilmiş yükümlü sertifikası sahiplerinden yukarıda belirtilen şartlar aranmayacağı gibi, ayrıca başvuru yapmalarına da gerek bulunmamakta olup, Tebliğ hükümlerinden doğrudan faydalandırılırlar.
 
İznin verilmesi halinde; izin süre sonu, iznin verildiği yılı izleyen takvim yılını takip eden üçüncü yılın son günüdür.
 
Tebliğ 23 Nisan 2019 tarihinde yürürlüğe girecektir.
 
Daha öncesinde pilot uygulaması yapılan ve yayımlanan Tebliğ ile yasal alt yapısı oluşturulan düzenleme ile; “Denizyolu konteyner taşımacılığı ile gelen yerli üretimde girdi olarak kulllanılacak eşyanın gümrükleme işlemlerinin eşya henüz Türkiye Gümrük Bölgesine gelmeden tamamlanması ve taşıma aracından tahliye edilen eşyanın doğrudan liman sahasını terk etmek üzere sahibine teslimi sağlanacaktır.”

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net