Deniz Yolu İle Getirilen Sıvılaştırılmış Doğalgazın (LNG) Gaz Haline Dönüştürülerek Serbest Dolaşıma Girmesi Hakkında 

 

 

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Sıvılaştırılmış Doğalgaz (LNG) 
 

Konu: Deniz Yolu İle Getirilen Sıvılaştırılmış Doğalgazın (LNG) Gaz Haline Dönüştürülerek Serbest Dolaşıma Girmesi Hakkında

Duyuru Özeti:
 

Deniz yolu ile sıvı halde Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen ve gümrük gözetimi altında gaz haline dönüştürülerek limanda boru hattına verilen sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen 16 seri no.lu Gümrük Genel Tebliği yayımlanmıştır.
 
  –   Tebliğ kapsamına giren eşyanın serbest dolaşıma giriş beyannamesinin, Gümrük Kanununda belirtilen süreler içinde, eşyanın boşaltılmasına başlanmadan önce tescil edilmesi ve gümrük beyannamesi ekranından “BS-19” kodunun seçilmesi gerekmektedir.
 
  –   Beyan sahibi tarafından yurt dışı analiz raporu ile proforma fatura veya satış sözleşmesi gümrük idaresine sunulur ve proforma faturada veya satış sözleşmesinde yer alan veriler çerçevesinde serbest dolaşıma giriş beyannamesi tescil edilir.
 
  –   Tescil edilen eşyaya ilişkin fatura veya diğer belgeler en geç beyannamenin tescil edildiği ayı takip eden ayın yirmi altıncı gününe (yirmi altıncı gün dahil) kadar gümrük idaresine ibraz edilir.
 
  – Tahlil raporu esas alınarak yapılan kontrol sonucunda miktar veya kıymet farkı bulunması halinde gerekli düzeltmeler yapılarak tahakkuk ettirilne vergiler süresi içinde ödenir.
 
  –  Aliağa Gümrük Müdürlüğü, Tekirdağ Gümrük Müdürlüğü ve İskenderun Gümrük Müdürlüğü Tebliğ kapsamında işlemleri yapmaya yetkili gümrük idareleri olarak belirlenmiştir.
 
Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net