Demir/Çelik ve Demir/Çelikten Mamül Eşyadan Alınacak Laboratuvar Numuneleri Hk.Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Demir/Çelik
 

Konu:  Demir/Çelik ve Demir/Çelikten Mamül Eşyadan Alınacak Laboratuvar Numuneleri Hk.

Duyuru Özeti:

Türk Gümrük Tarife Cetveli’nin 72. Faslında “Demir ve Çelik”, 73. Faslında ise “Demir veya Çelikten Eşyalar” sınıflandırılmaktadır.

İstanbul Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü söz konusu eşyadan numune alınmasına dair bir yazı yayımlamıştır.*

72 ve 73. fasıllardaki pik demir, dövme demir, dövülmüş demir ve çelik cinsi eşyaların GTİP tespitine yönelik analiz işlemleri için alınacak numunelerin laboratuvara sevkinde;


  • Numunelerin en az 15 cm uzunluğunda ve 3-5 cm kalınlığında olması,
  • Özellikle mikroskobik yüzey analizi gerektiren numunelerin kesilmesi esnasında yüzeyine zarar verilmemiş olması,
  • Kesilen örnek numunenin mevcut eşyadaki konumunun işaretlenmesi ( boru, çubuk vb. şekillerde) ve yönelim yönünün belirtilmesi,
  • Numunenin orijinal halinin fotoğrafının LARA'ya (Laboratuvar Analiz Raporlama Programı) eklenmesi, fotoğraf yüklenmesinin mümkün olmaması halinde ise fiziksel halinin (en-boy uzunluğunun) belirtilmesi,
Gerektiği bildirilmiştir.

Konuya ilişkin yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ.

*Bahse konu yazı gümrük idareleri arasındaki bir iç yazışma olmakla birlikte, özellikle demir/çelik cinsi eşyadan numune alınırken yukarıda sayılan yöntemlere riayet edilmemesi halinde, beyan edilenden farklı bir tarife ve vergilendirmeye sebep olabilecek analiz raporları çıkabilmektedir. Firmalarımızın da söz konusu hususlara hassasiyet göstermeleri tavsiye edilmektedir.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net