Demir-Çelik Ürünlerinin Vergi Oranlarının Yükseltilmesi ve V sayılı Listede Yapılan Değişiklikler Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Demir-Çelik

Konu:  Demir-Çelik Ürünlerinin Vergi Oranlarının Yükseltilmesi ve V sayılı Listede Yapılan Değişiklikler Hk.

Duyuru Özeti:

Demir-Çelik Yassı Hadde Ürünleri Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 72. Faslı altında sınıflandırılmaktadır.

28.01.20223 tarihli düzenleme ile İthalat Rejim Kararına ekli II sayılı listede 720872097210721172127225 ve 7226 tarife pozisyonlarında sınıflandırılan demir-çelik yassı hadde ürünlerinin vergi oranları yükseltilmiştir.

Bunun yanı sıra 72. Fasıla ilişkin dipnotlar da aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Değiştirilen oranlar kırmızı ile gösterilmektedir.


(2) Sıcak haddelenmiş sacdan soğuk haddelenmiş sac üreten tesislerin doğrudan ithalatında gümrük vergisi geçici bir süre %6  %13 uygulanır ve bu halde gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabi olur.

(3) Sıcak haddelenmiş sacdan dikişli boru üreten tesislerin doğrudan ithalatında gümrük vergisi geçici bir süre %6  %13 uygulanır ve bu halde gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabi olur.

(4) Beyaz eşya üreticilerinin doğrudan ithalatında gümrük vergisi geçici bir süre %7  %15 uygulanır ve bu halde gümrük mevzuatının nihai kullanıma ilişkin hükümlerine tabi olur.


İlgili değişiklik 27.02.2023 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Öte yandan, İthalat Rejim Kararının V sayılı  listesinde  yer alan 8505.11.00 GTP’li satır aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, madde ismi kısmına “trapezoid” ibaresi eklenmiştir.


V Sayılı Liste :  Gümrük vergileri indirilen veya askıya alınan ağırlıklı olarak kimya ve elektronik sektörlerinde hammadde veya ara girdi olarak kullanılan bazı maddeleri ihtiva etmektedir.
 
G.T.İ.P.Kayıt NoSeri NoDipnotMADDE İSMİVERGİ** GÖZDEN GEÇİRME TARİHİ
8505.11.00
8505.11.10
470.7029*Üçgen, kare, dikdörtgen veya trapezoid biçiminde malzemeler: kavislenmiş olsun ya da olmasın, mıknatıslama işleminden sonra daimi mıknatıs olması için yuvarlanmış köşeli olsun ya da olmasın, neodim, demir ve bor içeren, aşağıdaki boyutlarda olan:
—uzunluğu 9 mm veya daha fazla olan ancak 105 mm’yi geçmeyen,
—genişliği 5 mm veya daha fazla olan ancak 105 mm’yi geçmeyen,
—yüksekliği 2 mm veya daha fazla olan ancak 55 mm’yi geçmeyen.
031.12.2026

V Sayılı listeye ilişkin düzenleme 01.01.2023 tarihinden geçerli olmak üzere 28.01.2023 tarihi itibariyle yürürlüğe girmiştir.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.


Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
[email protected]