Demir Çelik Ürünleri İthalatında Geçici Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Demir Çelik 

Konu: Demir Çelik Ürünleri İthalatında Geçici Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında 

Duyuru Özeti:
 

Bilindiği üzere, 20/09/2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/7 sayılı Tebliğ ile;

Bazı demir çelik ürünleri ithalatında İthalatta Korunma Önlemleri Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde 200 gün süreyle geçici korunma önlemi olarak %25 oranında ek mali yükümlülük uygulanması ve belirlenen ürün grupları itibarıyla ek mali yükümlülükten muafiyet sağlamak üzere tarife kontenjanı açılması için Cumhurbaşkanlığına öneride bulunulmuştu.

02/10/2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 138 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile;


– Karar eki listede gümrük tarife pozisyonu ve tanımı belirtilen eşyanın ithalatındaki artışların yerli üretimde neden olduğu ciddi zarar tehdidinin ve oluşabilecek telafisi güç zararların önlenebilmesi amacıyla 200 gün süreyle eşyanın CIF kıymetinin %25i oranında ek mali yükümlülük şeklinde geçici korunma önlemi uygulanması,


– Bahse konu ek mali yükümlülüğün gümrük mevzuatının ilgili hükümlerine göre teminata bağlanması ve soruşturma sonucuna göre geri verilmesi veya hazineye irat kaydedilmesi,  


– Karar’ın 2 no.lu ekinde yer alan ülkeler ve gümrük bölgeleri menşeli olan eşyanın ithalatında muafiyet sağlamak üzere tarife kontenjanı açılması,


– Karar'ın yayım tarihini izleyen 15 inci gün yürürlüğe girmesi,

hususları düzenlenmiştir. 

Geçici korunma önlemi kapsamı eşyaya ilişkin detaylara aşağıdaki tabloda yer verilmektedir. 
 

Sıra

Ürün Grubu

GTP

Eşyanın Tanımı

Tarife Kontenjanı(Ton)

Ek Mali Yükümlülük (%)

1

Yassı Mamuller

72.08

Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde ürünleri (genişlikleri 600 mm veya daha fazla) (sıcak haddelenmiş) (kaplanmamış)

3.117.670

25%

72.09

Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde mamulleri (genişliği 600 mm. veya daha fazla, soğuk haddelenmiş, kaplanmamış)

72.10

Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde mamulleri, genişliği 600 mm veya daha fazla olanlar (kaplanmış olanlar)

72.11

Demir ve alaşımsız çelikten yassı hadde mamulleri (genişlikleri 600 mm.den az ve kaplanmamış olanlar):

72.12

Demir veya alaşımsız çelikten yassı hadde ürünleri (genişlikleri 600 mm.den az ve kaplanmış olanlar)

72.25

Diğer alaşımlı çelikten yassı hadde mamulleri (genişliği 600 mm.veya daha fazla)

72.26

Diğer alaşımlı çelikten yassı hadde mamulleri (genişliği 600 mm.den az olanlar)

2

Uzun Mamuller (Çubuklar, Teller ve Profiller)

72.13

Demir veya alaşımsız çelikten fîlmaşin (sıcak haddelenmiş, kangal halinde)

558.534

72.14

Demir veya alaşımsız çelikten çubuklar (sadece dövülmüş, sıcak haddelenmiş veya sıcak çekilmiş, haddeleme işleminden sonra burulmuş olanlar dahil)

72.15

Demir veya alaşımsız çelikten diğer çubuklar

72.16

Demir veya alaşımsız çelikten profiller

72.17

Demir veya alaşımsız çelikten teller

72.27

Diğer alaşımlı çelikten fîlmaşin (sıcak haddelenmiş, kangal halinde)

72.28

Diğer alaşımlı çelikten çubuk ve profiller; alaşımlı veya alaşımsız çelikten sondaj işlerinde kullanılan içi boş çubuklar

3

Boru ve İçi Boş Profiller

73.03

Dökme demirden ince ve kalın borular, içi boş profiller

273.901

73.04

Demir (dökme demir hariç) ve çelikten ince ve kalın borular ve içi boş profiller (dikişsiz)

73.05

Demir veya çelikten diğer ince ve kalın borular (kaynaklı, perçinli veya benzeri şekillerde kapatılmış) (iç ve dış kesitleri daire şeklinde olup, dış çapı 406,4 mm.yi geçenler)

73.06

Demir veya çelikten diğer ince ve kalın borular ve içi boş profiller(örneğin açık dikiş veya kaynak yapılmış, perçin yapılmış veya benzeri şekilleri kapatılmış)

4

Paslanmaz Çelikler*

72.19

Paslanmaz çelikten yassı hadde mamulleri (genişliği 600 mm. veya fazla olanlar

139.934

72.20

Paslanmaz çelikten yassı hadde mamulleri (genişliği 600 mm. den az olanlar)

5

Demiryolu ve Tramvay Hattı Malzemeleri

73.02

Demir veya çelikten demiryolu ve tramvay hattı malzemesi; raylar, kontrraylar, makas dilleri, makas göbekleri, kruvazman ve makaslar, gergi çubukları, dışlı raylar, traversler, cebireler, yastık ve köşelikler, selefler, sıkıştırma levhaları ve kramponlar, rayların döşenmesi, eklenmesi veya sabitleştirilmesi için bağlantı levha ve çubukları ile özel olarak imal edilmiş diğer parçalar

27.044

* 7219.11, 7219.12, 7219.13,7219.14,7219.21,7219.22,7219.23,7219.24,7220.11 ve 7212.20 hariç

 Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.