Demir – Çelik Ürünleri İthalatına İlişkin Soruşturmanın Önlemsiz Kapatılması Hakkında 

 

 

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR:  Demir – Çelik

Konu:  Demir – Çelik Ürünleri İthalatına İlişkin Soruşturmanın Önlemsiz Kapatılması Hakkında 

Duyuru Özeti:
 

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin 2018/3 sayılı Tebliğ ile muhtelif demir-çelik ürünlerine ilişkin  re’sen korunma önlemi soruşturması başlatılmıştı.

Bilahare yapılan düzenlemeler ile bahse konu eşya için 200 günlük süre ile %25 geçici korunma önlemi uygulamış ve 05 Mayıs 2019 tarihi itibariyle geçici önlem sona ermişti.

Geçici korunma önlemine ilişkin Karar’ın 2/5 inci maddesinde; “Soruşturma sonucunda korunma önlemi alınmasına gerek olmadığına karar verilmesi halinde, geçici korunma önlemi yürürlükten kaldırılır. Bu durumda, gümrük idarelerince teminata bağlanan tutar, Gümrük Mevzuatının teminata bağlanan vergilerin geri verilmesine ilişkin hükümleri dahilinde ilgililere iade edilir.” Hükmü yer almaktadır.

07 Mayıs 2019  tarihinde yayımlanan Tebliğ ile; soruşturma konusu çelik ürünlerinin ithalatında re’sen başlatılan soruşturmanın, ilgili ürünlerin ithalatında mutlak ve yerli üretime göre nispi artış bulunmaması ve ithalat artışına bağlı olarak yerli üreticiler üzerinde oluşmuş ciddi zarar veya ciddi zarar tehdidinin tespit edilememiş olması gerekçesiyle, önlemsiz kapatılmasına toplantıya katılan üyelerin oy birliği ile karar verilmiştir.

Dolayısı ile geçici korunma önlemi kapsamında teminata bağlanan tutarların iadesi mümkün hale gelmiştir.

Konuyla ilgili düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net