Demir Çelik Ürünleri İçin Belirlenen Tarife Kontenjanlarının Dağıtım Usulleri HakkındaLutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Demir Çelik

Konu: Demir Çelik Ürünleri İçin Belirlenen Tarife Kontenjanlarının Dağıtım Usulleri Hakkında 

Duyuru Özeti:
 

Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü; ek mali yükümlülük düzenlemesine tabi demir çelik ürünleri için belirlenmiş olan ve beyanname sırasına göre tahsis yöntemi ile dağıtılacak tarife kontenjanlarının dağıtımına ilişkin usul ve esaslara ilişkin bir duyuru yayımlamıştır.

Bahse konu Tebliğ’in;

  • 2 nci maddesi kapsamında Genel Tarife Kontenjanından faydalanmak için; BİLGE Sisteminde, muafiyetler bölümünde “EKKTJ” ve “BSGDCGENL” muafiyet kodlarının birlikte girilmesi,
  • 3 üncü maddesi kapsamında Belirli Ülke Tarife Kontenjanlarından faydalanmak için;  BİLGE Sisteminde, anılan karar ekinde yer alan listedeki menşe ülkelerden birinin girilmesi ile muafiyetler bölümünde “EKKTJ” ve BSGDCULKE” muafiyet kodlarının birlikte girilmesi,

Gerektiği ve bahse konu uygulamanın 17.10.2018 tarihi itibarıyla devreye alınacağı duyurulmuştur.

Konuya ilişkin duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net