DEİK İHRACAT OKULU EĞİTİMLERİ HK.Bu programlar, ihracat alanına ilaveten yurtdışı yatırımlar, finansman, strateji geliştirme, ve hizmet ihracatına yönelik programları kapsamakta,

Programlarda belirtilen konuların eğitimlerine ilaveten, mümkün olduğunca “eğitim –içi eğitim” ede yer verilecek; birer saatlik bilgilendirmeler (Afrika Pazarına Giriş Stratejileri vb…) ve tecrübe paylaşımları (İş Konseyi Başkanları ile görüş alış verişi, vb..) yoluyla asgari sürede azami bilgi paylaşımında bulunulması hedeflenmekte,,

Eğitimlerin büyük çoğunluğu tam gün olacak, azami katılımcı sayısı 100 kişi olup; İstanbul Levent’deki TOBB Plaza da gerçekleşeceği bildirilmektedir.

Nisan 2013 Eğitimleri aşağıdaki tabloda belirtilmekte olup, eğitim sonunda katılımcılara sertifika verilecektir. Her bir eğitim kişi başı KDV dahil 89 TL olup; öğle yemeği ve ikram bu fiyata dahildir.

Eğitim için katılım formları ve programları ile ayrıntılı bilgi için http://egitim.deik.org.tr/ adresinden ulaşılabilmektedir.

NİSAN 2013 EĞİTİMLERİ:

Seçilmiş Uluslararası Muhasebe ve Raporlama Standartları (UMS/UFRS-TMS/TFRS) Eğitimi – Uygulamalı 11.04.2013 09:30 – 17:00

UFRS ve KOBİ UFRS’ye giriş, standartlar hakkında genel bilgilendirme, VUK ve UFRS’ye göre düzenlenen finansal tablolar arasındaki temel farklar, örnek uygulama.

UFRS Giriş 16.04.2013 09:30 – 17:00

Mali tabloları hazırlayan, bu tablolara göre karar alan veya yorumlayan, UFRS ile ilgili genel bir bilgiye sahip olmak isteyen ve bu standartlarla yeni tanışacak olan profesyoneller için hazırlanmıştır.

E-TİCARET: ULUSLARARASI TİCARETİN YENİ ADI 25.04.2013 09:30 – 17:00

Günümüzde, e-ticaret birçok yönüyle artık kuralları ve başarı kriterleri belli olan bir alan haline geldi. E-ticaretin yollarını ve tüm diğer dijital araçları benimsemek ve kullanmak