Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde Değişikliği Hakkında(09.10.2013) yayımlanan Resmi Gazete ile 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğinde değişiklik yapılmıştır.

İlgili Resmi Gazeteye aşağıdaki linkten erişebilirsiniz.

 

Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

 

Tebliğde yapılan değişiklik ile;

·         Dahilde İşleme İzin Belgesine ek süre almak için belge süresi sonundan itibaren 3 ay içinde müracaat edilmesi gerekmektedir. Bu süre değişiklikten önce 1 ay olarak belirlenmişti.

·         Dahilde İşleme İzni için öngörülen 1 aylık sürede değişiklik yapılmamıştır.

·         Performansa dayalı ek süre taleplerinde ise; %50 olan fiili ihracat miktarı %25 olarak değiştirilmiştir. İhracat taahhüdünün %25 ini gerçekleşmesi durumunda belge süresinin yarısı kadar ek süre alınabilecektir.

·         Tebliğ eki Ek-3 ve Ek-4 (Belge/İzin kapatma başvurularında gerekli olan belgeler) yeniden düzenlenmiştir.