Dahilde İşleme Rejimi Kararı Hk.Dahilde İşleme Rejimi Kararında Değişiklik Yapılmasına Dair Karar 18.04.2014 tarihinde yürürlüğe girmiştir.Söz konusu kararın 18.maddesi bu kararın yürülüğe girmesinden önce düzenlenen belge süresi bitmiş,ihracat taahhüt hesabı kapatılmamış dehilde işleme izin belgelerinin de yararlanmasını teminen kararın yürürlüğe giriş tarihi itibari ile (18.04.2014) üç ay içinde elektronik ortamda Ekonomi Bakanlığı’na müracaat edilmesi kaydıyla uygun görülmesi halinde verilen süreninin bitimini takip eden 1 ay veya 2 aylık süreler içinde rejimin gerektirdiği işlemlerin bitirilmesi ihracı veya gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutulması halinde belge/izin kapsamında değerlendirmesi, ancak Gümrük Kanunun 241.maddesinin uygulanarak usulsüzlük cezasının tahsil edilmesi gerektiği bildirilmiştir. 
DİR Kararı 18.maddeden yararlanma son tarih : 18.07.2014

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Söz konusu yazıya ulaşmak için linki tıklayınız.
http://www.immib.org.tr/files/dir/Gecici%2018.%20Madde%20Yararlanma%20hk.pdf