Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında ve Yolcu Beraberinde Kıymetli Maden İthalatına İlişkin Düzenlemeler Hk.Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel
 

Konu:  Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında ve Yolcu Beraberinde Kıymetli Maden İthalatına İlişkin Düzenlemeler Hk.

Duyuru Özeti:

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar ve bu Karara ilişkin 2008-32/34 sayılı Tebliğ’in “Kıymetli Maden ve Taşlar” başlıklı maddelerinde bazı değişiklikler ve eklemeler yapılmıştır.

32 sayılı Karar'ın "Kıymetli Madenler, Taşlar ve Eşyalar" başlıklı 7nci maddesinde yapılan değişiklik ile;

   —   Dahilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında olsa dahi, standart işlenmemiş kıymetli madenlerin ithalinin yalnızca, Merkez Bankası ile kendi mevzuatlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla Kıymetli Madenler Borsası üyesi kıymetli maden aracı kuruluşları tarafından yapılacağı,

   —   Ancak, Dahilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında gerçekleştirilen gerçekleştirilen kıymetli maden ithalatında, ithal edilen standart ve standart dışı işlenmemiş kıymetli madenlerin Borsaya teslim şartı bulunmadığı, 3 iş günü içinde kıymetli maden aracı kuruluşu tarafından Borsa’ya yazılı olarak bilgi verilmesinin zorunlu olduğu,

Düzenlenmiştir.

Karar’ın ilgili maddesine eklenen fıkra ile:

   —   En fazla 5 Kg ağırlığında standart işlenmemiş altının yolcu beraberinde yurda getirilmesinin Bakanlıkça belirlenecek esalar dahilinde mümkün olduğu belirtilmektedir.

2008-32/34 sayılı Tebliğ’de yapılan değişiklikler ile;

   —   Dahilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında ithalatı gerçekleştirilen standart işlenmemiş kıymetli madenlerin Borsa İstanbul A.Ş. tarafından yayımlanan Rafineriler Listesinde yer alan rafinerilerce üretilmiş olması ve üretildiği rafinerinin mührünü veya ismini ya da amblemini taşımasının zorunda olduğu,

   —   Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan ve yurda giriş tarihinde 18 yaşını doldurmuş olan yolcuların beraberlerinde bir takvim yılı içerisinde en fazla 5 kilogram ağırlığında kendilerine ait olan standart işlenmemiş altını yurda getirmelerinin serbest olduğu ve bu kapsamda getirilecek eşyaya ilişkin detaylar,

Düzenlenmiştir.

32 Sayılı Karar’da yapılan değişiklikler için TIKLAYINIZ.

2008-32/34 sayılı Tebliğ’de yapılan değişiklikler için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net