Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında ve Serbest Bölgelerde Üçüncü Ülke Menşeli Girdinin Fire Vermesi Durumunda Vergilerin Hesaplanması Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu:  Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında ve Serbest Bölgelerde Üçüncü Ülke Menşeli Girdinin Fire Vermesi Durumunda Vergilerin Hesaplanması Hk.

Duyuru Özeti:

Dahilde İşleme Rejimi ile serbest bölgelerdeki telafi edici vergi/gümrük vergisi uygulamasının üçüncü ülke menşeli girdiler için ödenecek gümrük vergisi ve bu verginin hesaplanması noktasında farklılaştığı ve işleme faaliyeti sırasında kuruyan, buharlaşan ve yok olan üçüncü ülke menşeli girdilere (firelere) isabet eden ithalat vergilerinin ödenip ödenmeyeceğine dair tereddütler üzerine Gümrükler Genel Müdürlüğünce 75325507 sayılı yazı yayımlanmıştır.

İthalat Genel Müdürlüğü, İhracat Genel Müdürlüğü ve Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin görüşleri doğrultusunda;
 
  • Dahilde işleme rejimi kapsamında ithal edilen hammadde işleme faaliyeti sırasında yanma/kayba/uçuntuya maruz kalması sebebiyle fire şeklinde yitirilmiş olsa dahi, İhracat Genel Müdürlüğünün uygulamasında telafi edici vergi hesaplanırken ihraç edilen eşyanın üretimi için kullanılan hammaddenin tümü (fire olarak yitirilen kısım dahil) üzerinden telafi edici verginin hesaplanmakta olduğu yönündeki görüşünün dikkate alınması gerektiği,
  • Türkiye`den veya üçüncü ülkelerden serbest bölgelere depolanmak, işlenmek veya ihraç edilmek üzere gelen eşyanın daha sonra Avrupa Birliği ülkelerine, statü belgesi olarak A.TR dolaşım belgesi ile gönderilmek istenmesi halinde, eşyanın tamamen veya kısmen üçüncü ülke menşeli girdiler kullanılarak serbest bölgede işlem görmesi halinde, üçüncü ülke girdilerinin muayene ve tespiti yapıldıktan sonra CIF değeri belirlenerek, gümrük vergisi tahsilatı yapılacağı hükmü göz önüne alındığında, fire oranları dikkate alınmaksızın eşyanın tümü üzerinden CIF değerinin belirlenerek gümrük vergisi tahsilatı yapılması gerektiği

İfade edilmiştir.

Konuya ilişkin yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ.

 

Saygılarımızla,

Mevzuat Servisi
Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net