Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında Serbest Bölgelerden Tamir Amaçlı İthalat Genelgesi Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel
Konu:  Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında Serbest Bölgelerden Tamir Amaçlı İthalat Genelgesi Hk.
Duyuru Özeti:
 

Serbest bölgelerde yerleşik firmaların demirbaşına kayıtlı eşyanın tamir ve bakıma tabi tutulmak üzere ülkemize dahilde işleme rejimi kapsamında geçici ithali ve yeniden ihracına ilişkin beyanın sözlü beyan ile yapılmasına ilişkin işlemler 2023/9 sayılı Genelge ile düzenlenmiştir.

  • Serbest bölgelerde yerleşik firmaların serbest bölge işlem formunda demirbaş olarak kayıtlı eşyasının tamir ve bakım amacıyla dahilde işleme rejimi kapsamında sözlü beyan ile geçici ithal edilmek istenilmesi halinde, yükümlüden ayrıca dahilde işleme izni talep edilmeyecektir.
  • İzne ilişkin tüm işlemler sözlü beyan formu üzerinden gerçekleştirilecektir.
  • Bu kapsamda yapılacak tamir ve bakım işlemine ilişkin izin, işleme faaliyetini yapan veya yaptıran kişinin talebi üzerine Türkiye Gümrük Bölgesinde yerleşik firmalara verilebileceği gibi, 4458 sayılı Gümrük Kanunu’nun 110 uncu maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca serbest bölgede yerleşik olan firmanın talebi üzerine kendisine de verilebilir. İznin serbest bölgede yerleşik firma tarafından alındığı durumlarda, sözlü beyanın “açıklamalar” hanesine Türkiye Gümrük Bölgesinde tamir ve bakım işlemini yapacak firmaya ait bilgilerin kaydedilmesi gerekmektedir.
  • Dahilde işleme rejimi kapsamında yapılacak işlemlere ilişkin teminat, yükümlü veya yükümlü olması muhtemel kişi tarafından verilebileceği gibi, teminat vermesi istenen kişinin yerine başka bir kişinin de teminat vermesine izin veren hüküm uyarınca serbest bölge işleticisi tarafından toplu teminat olarak da verilebilecektir.
  • Teminatın ilgili serbest bölge işleticisi tarafından verilecek toplu teminat kapsamında gerçekleştirilmesi halinde, serbest bölge işleticisinin vereceği teminattan yararlanacak firma/firmalar, işletici tarafından ilgili Gümrük Müdürlüğüne bildirilir. Bu şekilde ilgili Gümrük Müdürlüğüne bildirilmiş olan firmalardan, işleticinin vereceği teminat dışında ayrıca bir teminat aranmaz.
  • Gümrük idarelerince yapılması gereken beyanın kontrolü, ayniyet işlemleri, rejim bitiş tarihinin belirlenmesi gibi diğer hususlar, dahilde işleme rejiminin işleyişine ilişkin genel esaslar çerçevesinde aynen yürütülmeye devam edilecektir.
  • Konuya ilişkin daha önceki 2020/24 sayılı Genelgeler yürülükten kaldırılmıştır.

 

Konuya ilişkin Genelgeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net