Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında Çevre Katkı Payı Tahsilatı Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu:  Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında Çevre Katkı Payı Tahsilatı Hk.

Duyuru Özeti:


Çevre Katkı Payı : 2872 Sayılı Çevre Kanunu gereğince ”İthaline izin verilen kontrole tâbi yakıt ve atıkların CIF bedelinin yüzde biri  (%1) ile hurdaların CIF bedelinin binde beşi (% 0,5) oranında alınacak miktar” çevre katkı payı olarak Gümrük İdarelerince  tahsil edilmektedir.

Dahilde işleme rejimi kapsamında geçici ithali gerçekleştirilen eşyanın ithali kontrole tabi yakıt, atık ve hurdalardan olması halinde çevre katkı payının teminata mı bağlanacağı yoksa tahsili cihetine mi gidileceğine dair tereddütler üzerine Gümrükler Genel Müdürlüğü 83778967 sayılı yazıyı yayımlamıştır.

  —  Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yapılan yazışmalar neticesinde; DİR veya serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında ülkeye gelen ürünlerin yurtiçinde aynı işleme faaliyetine tabi tutulduğu, bu işlemin çevreye aynı oranda zarar verdiği, farklı rejimler kapsamında hurda ithalatının ülkemiz çevre politikaları açısından aynı sonucu doğurduğu,

  —  Dahilde işleme rejimi kapsamında geçici ithal edilen eşyanın ithali kontrole tabi yakıt, atık ve hurdalardan olması halinde çevre katkı payının 2872 Sayılı Çevre Kanunu gereğince tahsil edilmesi gerektiği

Bildirilmiştir.

Konuya ilişkin yazıya ulaşmak için  TIKLAYINIZ.


Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net