Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında Ayniyet Tespitinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Hk.Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu:  Dahilde İşleme Rejimi Kapsamında Ayniyet Tespitinde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Hk.

Duyuru Özeti:

Gümrükler Genel Müdürlüğü; Dahilde İşleme İzin Belgesi ve Dahilde İşleme İzni kapsamında ayniyet tespitine ilişkin uygulamada yaşanan sorunlar ve eksiklikleri de göz önünde bulundurarak gümrük idarelerince yapılması gereken işlemlere dair bir yazı yayımlamıştır.

Konuya ilişkin daha öncesinde yayımlanan Genelge ve yazılardaki hususlarda dikkate alınmak suretiyle, Gümrük idarelerince;


  • Dahilde İşleme İzin Belgesi ile ilgili ayniyet tespitlerinin yaptırılması her ne kadar doğrudan DİİB sahibinin sorumluluğunda olsa da, DİİB özel şartlarında yer alan ibarelerin kontrolünün yapılması ve ayniyet tespitine ilişkin bir husus bulunması halinde muayene ve hat kriterine bakılmaksızın gerekli tespitlerin yaptırılması,
  • DİİB/Dİİ `de eşya için ayniyet şartı öngörülmüş ise 31,41,51 ve 52 ile başlayan rejim kodları kapsamında tescil edilen IM(İthalat) ve EX(İhracat) beyannamelerle ilgili olarak, ilgili muayene memurunca tespit yerine getirildikten sonra "ayniyet tespitine tabidir" butonu işaretlenerek açıklama bölümüne yapılan işlem hakkında açıklama (fotoğraf eklendi, ekspertiz raporu eklendi, laboratuvar analizine gönderildi..vb) girilmesi, ayniyet öngörülmemiş ise "ayniyet tespitine tabi değildir" butonu işaretlenerek açıklama bölümüne ayniyete tabi olmama nedenine ilişkin açıklama ( belge özel şartında bulunmamaktadır, kod-7 ayniyetten muaftır vb) girilmesi,
  • Asıl işlem görmüş ürün bünyesinde yer alan ürünün tespit edilebildiği durumlarda; işlem görmüş ürün içerisindeki ithal eşyasının GTİP tespiti(cinsi, nevi ve tespit edilebiliyorsa oran belirlenerek) yapılmak suretiyle “…/… tarihli ………. / sayılı ihracat beyannamesi muhteviyatı eşyaya ilişkin kimyagerlik tahlilinde/laboratuvar analizinde bahse konu ihraç eşyasının bünyesinde …….GTİP’li eşyanın kullanıldığının tespit edildiği” şeklinde bir tespit tutanağının düzenlenmesi,
  • İhraç eşyasının bünyesinde hangi tarihli/sayılı ithalat beyannamesi muhteviyatı eşyanın kullanıldığına ilişkin tespitin yapılmasının MÜMKÜN OLMASI halinde; …./…. tarihli/sayılı ihraç eşyasının bünyesinde …../…… tarihli/sayılı ithalat beyannamesi muhteviyatı eşyanın kullanıldığının tespit edildiği, ibaresinin eklenmesi,
Ancak, bu tespitin yapılmasının özellikle Dahilde İşleme İzin Belgesi kapsamında birden fazla ithalat ve ihracat beyannamesi ile işlem yapılması nedeniyle MÜMKÜN OLMAMASI halinde sadece, ……/….. tarihli/sayılı ihraç eşyasının bünyesinde …… GTİP’li eşya kullanılmıştır.” şeklinde bir ibare ile yetinilmesi,

Yönünde işlem tesis edilmesi gerektiği belirtilmektedir.

Konuya ilişkin duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.
 

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net