Dahilde İşleme İzninde Süreler Hakkında
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel 

Konu: Dahilde İşleme İzninde Süreler Hakkında 
 
Duyuru Özeti:

Dahilde İşleme İzninde Süre/Ek Süre-YGM Uygulamasıkonulu 2013/19 sayılı Genelge’de yapılan değişikliklere, Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 2018/12 sayılı Genelgesi’nde yer verilmektedir.  

Bahse konu Genelge eki İzin Süreleri Tablosunun" 1 nci ve 11 nci satırları aşağıda belirtildiği şekilde yeniden düzenlenmiş olup, daha öncesinde 6 ay olan süreler 12 aya çıkarılmıştır. Bunun yanı sıra, Genelge’nin 1  inci maddesine eklenen paragraf ile taahhüt hesabı henüz kapatılmamış Dahilde İşleme İzinleri için izin sürelerinin gümrük idarelerince 12 (oniki) aya tamamlanması gerektiği belirtilmiştir. 

 

2006/12 SAYILI TEBLİĞ MADDESİ

DAHİLDE İŞLEME İZNİ KAPSAMINDA YAPILACAK İŞLEM

SÜRE (AY)

14/1-a

Elyaf, iplik, ham ve mamul mensucat (astar dahil) gibi temel tekstil hammaddeleri ile tekstil ve deri kimyasal maddeleri dışında kalan yardımcı maddelerin(tela, etiket, düğme, fermuar, çıtçıt, rivet, askı, kuşgözü, şerit, kordela, lastik vb.) ithalatını müteakip, ihraç ürünlerinin elde edilmesinde kullanılması

12 AY

14/1-ı

Bedelsiz olarak ithal edilen eşyanın işleme faaliyetine tabi tutulması (Tarım ürünlerindeki bedelsiz ithalat, Savunma Sanayi Projeleri kapsamında bedelsiz ithalat ile 8531.20.40 gümrük tarife istatistik pozisyonunda yer alan "Aktif matris sıvı kristal tertibatlı olanlar (LCD)" isimli maddenin bedelsiz ithalatı hariç olmak üzere).

12 AY

 


Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için  TIKLAYINIZ.