Dahilde İşleme İzninde Revize Hakkında
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel

Konu: Dahilde İşleme İzninde Revize Hakkında

Duyuru Özeti:

Gümrükler Genel Müdürlüğü, gümrük idarelerine yönelik 31984127 sayılı dağıtımlı yazısında; Dahilde İşleme Rejimine dair mevzuat hükümleri çerçevesinde ilgili firma tarafından, gerek izin süresince gerekse izin kapatma müracaatından sonra, gerekli bilgi ve belgeler ile birlikte ilgili gümrük idaresine revize için müracaat edilmesinin mümkün olduğu belirtilmiş,

  • İzin kapsamında ihracı öngörülen işlem görmüş ürüne ait ihracat beyannamesinin tescilinden sonra ilgili ihracat beyannamesine ilişkin olarak izinde revize talep edilmesi halinde 4458 sayılı Gümrük Kanununun 241 inci maddesi uyarınca usulsüzlük cezası tatbiki,
  • Doğrudan izinlerin TPS'ye entegrasyonundan kaynaklı nedenlerle firmalarca yapılan revize taleplerinde ise mezkur Kanun'un 241 inci maddesi uyarınca usulsüzlük cezası tatbik edilmemesi,

Talimatlandırılmıştır. 

Konuyla ilgili düzenlemeye ulaşmak için aşağıdaki linki TIKLAYINIZ.