Dahilde İşleme İzni Kapsamında Yapılan Ayniyet İşlemlerini Düzenleyen Genelgede Değişiklik Yapılması Hk.Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu:  Dahilde İşleme İzni Kapsamında Yapılan Ayniyet İşlemlerini Düzenleyen Genelgede Değişiklik Yapılması Hk.

Duyuru Özeti:

2017/17 sayılı Genelge, dahilde işleme izni kapsamında yapılan ayniyet işlemlerini düzenlemekte olup, söz konusu Genelgede değişiklik yapılmasına ilişkin 2021/26 sayılı Genelge yayımlanmıştır.


  • "I- Kullanılacak Kodlar" bölümünün sonuna "(Kod-8) Ayar raporu" ibaresi eklenmiştir.
  • "II- İthalat Gümrük İdaresince Yapılacak İşlemler" bölümünün 5 inci maddesinde yer alan "ekspertiz raporu (Kod-5)" ifadesi "ayar raporu (Kod-8)" olarak değiştirilmiştir.
  • "III-İhracat Gümrük İdaresince Yapılacak İşlemler" bölümünün ilk paragrafından sonra aşağıdaki paragraf eklenmiştir:

"Bununla birlikte, bir dahilde işleme izni kapsamında geçici olarak ithal edilecek eşyanın ithali esnasında uygulanacak ayniyet tedbirleri saklı kalmak üzere, ilgili izin kapsamında yapılacak ihracatlarda, üretim sürecinin (işlemlerin) aynı olması ve eşyanın değişmemesi kaydıyla tek bir ihracat partisinden numune alınarak ekspertiz raporunun düzenlenmesi ve düzenlenen bu ekspertiz raporunun yapılacak sonraki ihracatlar için, beyannamenin tescil edildiği tarihte ihracat beyannamesine eklenmesi mümkündür. "

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net