Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthaline İlişkin Genelge’de Değişiklik Yapılması Hk. (2021/18 Sayılı Genelge)Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR:  Kıymetli Maden

Konu:  Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthaline İlişkin Genelge'de Değişiklik Yapılması Hk. (2021/18 Sayılı Genelge)

Duyuru Özeti:

Kıymetli maden ve taşların, 32 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Karar hükümleri çerçevesinde ithalatını müteakip, işlendikten sonra ihraç edilmek üzere işçiliğe tabi tutulması, Dahilde İşleme İzni kapsamında gerçekleştirilmektedir.

7108 ve 7113.19 tarifesindeki altın/altın mücevherci eşyası için düzenlenecek dahilde işleme izinlerine uygulanacak dahilde işleme tedbirlerini düzenleyen 2021/10 sayılı sayılı Genelge’de 2021/18 sayılı Genelge ile bazı değişiklikler yapılmıştır.


  • 7113.19 tarife alt pozisyonu Genelge kapsamından çıkarılmıştır. (Mücevherci eşyası ve aksamları)
  • İzin başvurularının incelenmesine ve uygun bulunmasına ilişkin hükümlerde değişiklik yapılarak izin başvurularının belirlenen diğer hususları karşılaması halinde; Gümrük Müdürlüğünce inceleneceği ve uygun bulunması halinde yine Gümrük Müdürlüğünce onaylanacağı hükmü getirilmiştir.
  • Değişiklik öncesinde Bölge Müdürlüğü kanalıyla Bakanlığa iletilen başvurular, Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından incelenmekte ve izin başvurusu onayları Gümrükler Genel Müdürlüğü tarafından verilmekteydi. Buna ilişkin 3 ve 5. madderler de yürürlükten kaldırılmıştır.
Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

2021/10 sayılı Genelgenin güncel haline ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net