Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthaline İlişkin 2021/10 Sayılı Genelge’de Değişiklik Yapılması Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Kıymetli Madenler

Konu:  Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthaline İlişkin 2021/10 Sayılı Genelge’de Değişiklik Yapılması Hk.

Duyuru Özeti:

2008-32/34 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’inin “Kıymetli Maden ve Taşlar” başlıklı 6. Maddesindeki Dahilde İşleme Rejimi kapsamındaki işlemlere ilişkin fıkra aşağıdaki şekilde değiştirilmişti.


Dahilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında, kıymetli madenler aracı kuruluşu olmayan Türkiye’de yerleşik kişilerce her bir ithalat işleminde 20  40 kilogramı aşmamak üzere standart işlenmemiş kıymetli maden  ALTIN VEYA 200 KİLOGRAMI AŞMAMAK ÜZERE STANDART İŞLENMEMİŞ GÜMÜŞ ithal edilmesi mümkündür.

Dahilde işleme izni kapsamı kıymetli maden ithaline ilişkin detaylar ise 2021/10 sayılı Genelge ile düzenlenmektedir.

Tebliğ’de yapılan değişikliklerle uyumlu olarak, Genelge’de geçen “20 kilogram” ibaresi “40 kilogram” olarak değiştirilmiştir.


Gümrük idaresince, kıymetli madenler aracı kuruluşu olmayan firmalarca her bir dahilde işleme izni kapsamında en fazla 20 kilogram 40 Kg standart işlenmemiş altın ithal edilmesine izin verilecektir.


Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.


Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
[email protected]