Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthaline İlişkin 2021/10 Sayılı Genelge’de Değişiklik Yapılması Hk.

İLGİLİ SEKTÖR: Kıymetli Madenler
 
Konu:  Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthaline İlişkin 2021/10 Sayılı Genelge’de Değişiklik Yapılması Hk.
 
Duyuru Özeti:

Kıymetli maden ve taşların, 32 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Karar hükümleri çerçevesinde ithalatını müteakip, işlendikten sonra ihraç edilmek üzere işçiliğe tabi tutulması, Dahilde İşleme İzni kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Dahilde işleme izni kapsamı kıymetli maden ithaline ilişkin detaylar ise 2021/10 sayılı Genelge ile düzenlenmektedir.

2021/10 Sayılı Genelge’nin  eklenen paragraf ile;
 
  • 7113.19 tarife alt pozisyonundaki (gümüş haricindeki kıymetli metallarden mücevherci eşyası ve aksamı) eşyaya ilişkin olarak 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nin 14 üncü maddesi kapsamında yapılacak dahilde işleme izni başvuruları, sadece eşyanın yenilenmesi, tamiri, boyanması vb. işlemler ile montaj veya diğer eşyayla birleştirilmesi işlemleri ile sınırlı olacak şekilde ve Genelge’de belirtilen dahilde işleme tedbirleri çerçevesinde karşılanacak;
  • Eşyanın dahilde işleme rejimi altında eritilmesi, şerit, levha, külçe vb. hallere dönüştürülmesi talepleri kabul edilmeyecektir.
Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net