Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthali ve Süreler (Altın/Altın Mücevharat) Hk.Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu:  Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthali ve Süreler (Altın/Altın Mücevharat) Hk.

Duyuru Özeti:

Kıymetli maden ve taşların, 32 sayılı Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Karar hükümleri çerçevesinde ithalatını müteakip, işlendikten sonra ihraç edilmek üzere işçiliğe tabi tutulması, Dahilde İşleme İzni kapsamında gerçekleştirilmektedir.

7108 ve 7113.19 tarifesindeki altın/altın mücevherci eşyası için düzenlenecek dahilde işleme izinlerine uygulanacak dahilde işleme tedbirleri 2021/5 sayılı Genelge ile belirlenmiştir.


 • Dahilde işleme izninin, ithal eşyası Türkiye Gümrük Bölgesine getirilmeden önce alınması gerekmektedir.
 • İzin başvurusu, ayrıca aşağıda belirtilen hususların da karşılanıp karşılanmadığı bakımından gümrük idaresince incelenir.
  • i. İzin başvuru tarihi itibariyle firma adına düzenlenen açık izinler kapsamında miktar bazında taahhüt edilen ihracatın asgari %80’inin gerçekleştirilip gerçekleştirilmediği kontrol edilerek, ihracat taahhüdünün asgari %80’inin gerçekleştirilmesi şartını sağlamayan izin başvuruları doğrudan gümrük idaresince reddedilir.
  • ii. Dahilde işleme izni kapsamında ithal edilebilecek altın miktarı;
   • İlk defa yapılan izin başvurusuna konu dahilde işleme izinlerinde; kapasite raporunda belirtilen, dahilde işleme izin süresine tekabül eden üretim miktarının azami 1/4’ü esas alınarak,
   • Miktar bazında ihracat taahhütlerini, %80-%100 (%100 hariç) arasında gerçekleştirenler için, kapasite raporunda dahilde işleme izin süresine tekabül eden üretim miktarının azami 1/4’ü esas alınarak,
   • Miktar bazında ihracat taahhütlerinin %100’ünü gerçekleştirenler için, kapasite raporunda dahilde işleme izin süresine tekabül eden üretim miktarının tamamı esas alınarak, belirlenir.
                            (Genelge’de; yukarıda maddeler halinde açıklanan altın miktarının hesaplanmasına ilişkin örneklere de yer verilmektedir.)

 • Genelge’ye eklenen geçiş hükmü uyarınca; Genelgenin yayımı tarihinden önce Türkiye'ye sevk edilmek üzere yüklemesi yapılmış olan eşya için, Genelgenin yayımı tarihinden itibaren en geç 3 gün içinde dahilde işleme izni almak için ilgili gümrük idaresine başvurulması halinde yukarıdaki hükümler uygulanmayacaktır.
 • Dahilde işleme izinlerinde süreleri düzenleyen 2013/19 sayılı Genelge’de kıymetli maden ve taşlara ilişkin izin süreleri tablosunda “6 ay” olarak belirlenmiş olan süre ise, “ 4 ay” olarak yeniden düzenlenmiştir.
Konuya ilişkin duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net