Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthali Hk. (2021/29 Sayılı Genelge)Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
İLGİLİ SEKTÖR:  Kıymetli Madenler

Konu:  Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthali Hk. (2021/29 Sayılı Genelge)

Duyuru Özeti:

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar'ın "Kıymetli Madenler, Taşlar ve Eşyalar" başlıklı 7nci maddesine göre;

Dahilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında olsa dahi, standart işlenmemiş kıymetli madenlerin ithali yalnızca, Merkez Bankası ile kendi mevzuatlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla Kıymetli Madenler Borsası üyesi kıymetli maden aracı kuruluşları tarafından yapılabilmekte ancak, Hazine ve Maliye Bakanlığının işlenmemiş kıymetli maden ithaline ilişkin istisnaları belirleme yetkisi bulunmaktadır.

06.11.2021 tarihinde 32 Sayılı Karar'ın uygulanmasına ilişkin 2008-32/34 sayılı Tebliğ’de değişiklik yapılarak;


  • Dahilde İşleme Rejimi Kararı kapsamında, kıymetli madenler aracı kuruluşu olmayan Türkiye’de yerleşik kişilerce her bir ithalat işleminde 20 kilogramı aşmamak üzere standart işlenmemiş kıymetli maden ithal edilmesi mümkün kılınmış,
  • Bu kapsamda gerçekleştirilecek ithalat işlemlerinde, ithalatçı tarafından,  asgari olarak standart işlenmemiş kıymetli madenin formu (külçe/bar/granül), külçe/bar cinsi, ağırlığı, adedi, rafinerisi, rafineri ülkesi bilgilerinin gümrük idarelerine beyan edilmesi zorunluluğu getirilmişti.
Ticaret Bakanlığı da bu değişiklikler üzerine, “Dahilde İşleme İzni Kapsamı Kıymetli Maden İthali” konulu 2021/29 sayılı Genelgeyi yayımlamıştır.

Konuya ilişkin daha öncesinde yayımlanmış olan 2019/21 sayılı Genelge yürürlükten kaldırılmış, aynı kapsamdaki 2021/10 Sayılı Genelgenin 3 üncü maddesinin (ii) fıkrasından sonra gelmek üzere aşağıdaki fıkra eklenmiştir:


  • “iii. Gümrük idaresince, (ii) fıkrası da dikkate alınarak, kıymetli madenler aracı kuruluşu olmayan firmalarca her bir dahilde işleme izni kapsamında en fazla 20 kilogram standart işlenmemiş altın ithal edilmesine izin verilir.”
Aynı Genelge’nin 6 ncı maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki madde eklenmiştir:

  • “7- İzin kapsamında kıymetli madenler aracı kuruluşu olmayan firmalarca gerçekleştirilecek standart işlenmemiş altın ithalinde beyannamenin 44 no.lu Açıklamalar alanına standart işlenmemiş altının formu (külçe/bar), külçe/bar cinsi, ağırlığı, adedi, rafinerisi, rafineri ülkesi bilgilerinin beyan edilmesi zorunludur.”
Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net