Dahilde İşleme izin Belgesine Yan Sanayici Eklenmesi UygulamasıDahilde İşleme İzin Belgesine ihracı tamamlanmış ve üretim faaliyetinde yan sanayici kullanılmış eşya ile ilgili Dahilde İşleme İzin Belgelerine yan sanayici ekletilebilmesinin;
1-Dahilde İşleme Rejimi Tebliği Ek-6’da DİİB’lere yan sanayici eklebnebilmesi için aranan belgelerin,
2-Yan sanayicinin DİİB konusunda ihraç edilen eşyanın üretiminde faaliyet gösterdiğini tevsik eden yetkilendirilmiş gümrük müşaviri ya da yeminli mali müşavir tespit raporunun ibrazı ile belge taahhüt hesabı kapatılıncaya kadar mümkün olduğu ve İhracat Genel Müdürlüğü sektör dairelerinin yetkili kılındığı belirtilmektedir. 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

ORTA ANADOLU
İHRACATÇI BİRLİKLERİ
GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı: TİM.OAİB.GSK.TEŞV.2014/2460-16897 Ankara, 21/08/2014
Konu: Yan Sanayici Uygulamaları Hk.
SİRKÜLER(G-2014)
Sayın Üyemiz,
Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden, yan sanayici uygulamalarına ilişkin alınan
yazıda;
-İhracat: 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği’nin “Belgenin/iznin revizesi” başlıklı 19.
maddesi “Dahilde işleme izin belgesi kapatma müracaatından sonra veya belge süresi içerisinde revize
edilebilir” hükmü amir olup, bu çerçevede, belge süresi içerisinde, ihracat işlemi tamamlanmadan önce yapılan revize taleplerinin hali hazırda değerlendirmeye alındığı,
-İhracat işlemi tamamlandıktan sonra, belge taahhüt hesabı kapatılıncaya kadar dahilde işleme izin
belgesinin yan sanayici bölümünde revize işleminin mümkün olup olmadığı hususunun Genel
Müdürlüklerince bir kere daha tetkik edildiği,
-Bu çerçevede, ihracı tamamlanmış ve üretim faaliyetinde yan sanayici kullanılmış eşyaya ilişkin
dahilde işleme izin belgelerine yan sanayici ekletilebilmesi hususunda;
1-Dahilde İşleme Rejimi Tebliği Eki Ek-6’da, DİİB’lere yan sanayicinin eklenebilmesi için aranan
belgelerin,
2-Yan sanayicinin DİİB konusunda ihraç edilen eşyanın üretiminde faaliyet gösterdiğini tevsik
eden yeminli gümrük müşaviri ya da yeminli mali müşavir tespit raporunun ibrazı üzerine,
belge taahhüt hesabı kapatılıncaya kadar DİİB’e yan sanayici ekletilebilmesi hususunda Genel
Müdürlükleri sektör dairelerinin 2014/447 sayılı Genel Müdürlük Makam onayı ile yetkili kılındığı,
belirtilmektedir.
Bilgilerini rica ederim.
Esra ARPINAR
Genel Sekreter V
Normal 0 21 false false false TR X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4