Dahilde İşleme İzin Belgesi Kapsamında İşlem Görmüş Ürün Bünyesinde Kullanılan İthal Eşyasına İlişkin Hak ve Yükümlülüklerin Devrine İlişkin Genelge Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu:  Dahilde İşleme İzin Belgesi Kapsamında İşlem Görmüş Ürün Bünyesinde Kullanılan İthal Eşyasına İlişkin Hak ve Yükümlülüklerin Devrine İlişkin Genelge Hk.

Duyuru Özeti:

14.09.2022 tarihli düzenleme ile 2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliğine, Belge Kapsamında İşlem Görmüş Ürün Bünyesinde Kullanılan İthal Eşyasına İlişkin Hak ve Yükümlülüklerin Devri” başlıklı 38/A Maddesi eklenmişti.

2006/12 sayılı Dahilde İşleme Rejimi Tebliği çerçevesinde belge kapsamındaki işlem görmüş ürün bünyesinde kullanılan ithal eşyasına ilişkin hak ve yükümlülüklerin devri ile teminat iadesi ve kapatma işlemlerine ilişkin usul ve esasları belirleyen 2023/1 sayılı Genelge yayımlanmıştır.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

 
Ticaret Bakanlığı ayrıca devir işleminin aşamalarına ve iş akış şemasına ilişkin açıklayıcı görseller paylaşmıştır. 

  Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
[email protected]