Dahilde İşleme İzin Belgesi Fire ve Kullanım Oranları Hk.Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu:  Dahilde İşleme İzin Belgesi Fire ve Kullanım Oranları Hk.

Duyuru Özeti:

2015/2 sayılı Tekstil, Konfeksiyon, Deri ve Deri Ürünlerine ilişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesinin “fire oranları” başlıklı 8. Maddesinde “İşbu Genelge’de belirtilen oranları aşmamak (aşması halinde, Genelge’deki oranlar esas alınır.) kaydıyla kapasite raporundaki (kapasite raporu düzenlenmeyen üretim faaliyetleri için ilgili kurumdan alınan belge) fire, kullanım ve ikincil işlem görmüş ürün oranları esas alınarak DİİB düzenleneceği belirtilmektedir.

Ticaret Müfettişlerince yapılan denetimlerde; Dahilde İşleme İzin belgelerinin düzenlenme aşamasında firmaların fire ve kullanım oranlarını Genelgeye göre azami oranlar üzerinden beyan ederek belge talebinde bulundukları, ancak Müfettişlikler tarafından bizzat yapılan incelemelerde fiiliyatta bunun çok altında rakamlarla üretim yapıldığının tespit edilmesi üzerine konu değerlendirilmiş ve ilave bazı kararlar alınması zarureti doğmuştur.

Bu çerçevede, yukarıda bahsi geçen hususlarla ilgili firmaların ileride yaşanacak mağduriyetlerinin önüne geçilebilmesini teminen; 2015/2 sayılı Tekstil, Konfeksiyon, Deri ve Deri Ürünlerine ilişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesinin yayımlanma tarihi olan 13.05.2015 tarihinden sonra düzenlenmiş tüm belgelerin bir defaya mahsus olmak üzere 14.06.2021 tarihinden itibaren 3 ay içerisinde bağlı bulundukları Bölge Müdürlüğüne müracaat ederek gerçekleşen fire ve kullanım oranlarını beyan ederek gerekli düzeltme işlemlerinin yapılmasına olanak sağlandığı bildirilmiştir.

Ege İhracatçı Birliklerinin konuya ilişkin duyurusuna ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net