Dahilde İşleme İzin Belgelerinde Mücbir sebep nedeniyle ek süre verilmesi Hk.

 T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda, 15/01/2016 tarihinden önce düzenlenmiş ve bu tarih itibarıyla taahhüt hesabı kapatılmayan dahilde işleme izin belgelerine,

• Belge ihracat taahhüdünde yer almakla beraber gerçekleştirilemeyen ihracatın Ukrayna, Libya, Rusya, Irak, Suriye’ye yapılmasının kararlaştırıldığının akreditif, kontrat, anlaşmalar vb. bir belgeyle tevsik edilmesi veya,

 • Belge sahibi firmaların son dört takvim yılı itibarıyla ihracatının bir kısmının adı geçen ülkelere gerçekleştirildiğinin tespiti, kaydıyla en geç belge süresi sonundan itibaren üç (3) ay içerisinde Bakanlıklarına müracaat edilmiş olması halinde, ilave süre talebinin Bakanlıkları tarafından uygun görüldüğü tarihten itibaren 6 (altı) aya kadar ek süre verilebilmesinin; 

Ayrıca, yine yukarıda belirtilen sebeplerden dolayı, 15/01/2016 tarihinden önce düzenlenmiş ve bu tarih itibarıyla taahhüt hesabı kapatılamayan vergi resim harç istisnası belgelerine ve 15/01/2016 tarihinden önce kullanılmış belgesiz ihracat kredilerine, vergi resim harç istisnası belgelerine konu işlemler için bu işlemlerin Ukrayna. Libya, Rusya, Irak, Suriye ile ilişkili olduğunun; belgesiz ihracat kredileri kapsamında taahhüt edilen ihracat için ise taahhüt edilen ihracatın gerçekleştirilemeyen bir kısmının Ukrayna, Libya, Rusya, Irak,Suriye’ye yapılacağının akreditif, proforma fatura, kontrat, anlaşmalar vb. bir belgeyle tevsiki kaydıyla, vergi resim harç istisnası belgesi kapsamında en geç belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içerisinde Bakanlıklarına, belgesiz ihracat kredisi kapsamında ise en geç kredinin istisnadan yararlanma süresinin sonunu takip eden 1 (bir) ay içerisinde ilgili bankaya müracaat edilmesi halinde, ihracat süresi (ek süre dahil) bitim tarihinden itibaren yapılan işlemlerin taahhüde sayılabilmesi ve vergi, resim ve harç istisnasından yararlandırılabilmesini teminen 12 (on iki) aya kadar ek süre verilebilmesinin;

Dahilde işleme izin belgeleri ve vergi resim harç istisnası belgelerine ek süre almak için belge süresi sonundan itibaren 3 (üç) ay içinde Bakanlıklarına, belgesiz ihracat kredisi kapsamında ise en geç kredinin istisnadan yararlanma süresinin sonunu takip eden 1 (bir) ay içerisinde ilgili bankaya ek süre müracaatında bulunmuş olmakla beraber bu başvuruları reddedilen firmaların da, bu süreler zarfında müracaat etmiş olması hasebiyle bu onaylarda tanınan ek süre imkanlarından yararlanabilmesinin 15/01/2016 tarihli Bakanlık Makamı Onayı ile uygun görüldüğü belirtilmektedir.