Dahilde İşleme İzin Belgeleri Mücbir Sebep/Ek Süre Onayı HakkındaDahilde İşleme İzin Belgeleri Mücbir Sebep/Ek Süre Onayı Hakkında
 

Bu ek süreden faydalanabilmek için; 

     Belge tarihinin 25.02.2017 den önce olması ve taahhüt hesabının kapatılmamış olması

     Bu ülkelere yönelik ihracatların Belge taahhüdünde yer  alması

     Bu ülkelere yönelik ihracatların;

     Akreditif, kontrat, anlaşmalar vb. belgeyle tevsik edilmesi veya

     Belge sahibi firmaların son dört takvim yılı itibari ile ihracatlarının bir kısmının adı geçen ülkelere yapıldığının tespiti,

     Belge süresi sonundan itibaren en geç 3 (üç) ay içinde Bakanlığa başvurulması

gerekmektedir. Ayrıca, 25.02.2017 tarihinden önce düzenlenmiş  ve taahhüt hesabı kapatılmamış,

     Vergi, resim harç istisnası  belgelerine,

     Belgesiz ihracat kredilerine,

     D3 kodlu Dahilde İşleme İzin belgelerine,

yukardaki şartlarda 6 (altı) ay ek süre imkanı getirilmiştir.
Daha önce ek süre almış veya ek süre başvurusu reddedilen belgeler de yukarıda belirtilen şartların sağlanması kaydı ile bu ek süre imkanından faydalanabilecektir.
Bu ek süre imkanı 31.12.2017 tarihi itibariyle yürürlükten kaldırılacaktır.

Ekonomi Bakanlığı'ndan konu ile ilgili olarak alınan yazıya ulaşmak için tıklayınız.