Dahilde İşleme İzin Belgeleri/Dahilde İşleme İzinlerine İlişkin Ek Süre Başvuruları Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu:  Dahilde İşleme İzin Belgeleri/Dahilde İşleme İzinlerine İlişkin Ek Süre Başvuruları Hk.

Duyuru Özeti:

Dahilde işleme tedbirlerinin uygulama usul ve esasları Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12) ile belirlenmektedir.

Söz konusu Tebliğe eklenen Geçici 37. Madde ile; “Dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinlerine ilişkin ek süre başvuruları” düzenlenmiştir.
  • 01.02.2023 tarihinden önce ve 01.01.2020 tarihinden sonra düzenlenmiş,
  • İhracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dahilde işleme izin belgeleri/dahilde işleme izinlerine,
  • 01.02.2023 tarihinden itibaren 6 (altı) ay içerisinde Bakanlığa müracaatta bulunulması kaydıyla, bu müracaatın uygun görüldüğü tarihten itibaren belge/izin orijinal süresinin yarısını geçmemek üzere ilave süre verilecektir.
Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.
 

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
[email protected]