Dahilde İşleme Hk.Ekonomi Bakanlığı'ndan alınan bir yazıya istinaden İhracat:2006/12 sayılı tebliğin 20.maddesinin 1.fıkrasında Dahilde İşleme İzin belgesinin /Dahilde İşleme izninin süresi sektörüne göre 12 (oniki) aya kadar tespit edilebildiği, 27.12.2016 tarihinden sonra düzenlenecek Dahilde İşleme izin belgelerinde ithalat listesinde 72.07 tarife pozisyonunda yer alan "demir çelik kütük" ürününün yer aldığı dahilde işleme izin belge sürelerinin 6 (altı) ay olarak belirlenmesinin uygun görüldüğü bildirilmiştir.