D3 Kodlu Beyan Edilen İşlemlerde Gözetim ve Korunma Önlemi Uygulanıp Uygulanmayacağı Hakkında
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel 

Konu: D3 Kodlu Beyan Edilen İşlemlerde Gözetim ve Korunma Önlemi Uygulanıp Uygulanmayacağı Hakkında 

Duyuru Özeti:
 

Gümrükler Genel Müdürlüğü, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler Hakkında Tebliğ kapsamında geçici ithal edilen eşyaya ithalatta gözetim ve korunma önlemlerinin uygulanıp uygulanmayacağı konusunda yaşanan tereddütleri gidermek amacıyla, 37064941 sayılı dağıtımlı yazı hazırlamıştır.

Bahse konu Tebliğ kapsamında düzenlenen D3 kodlu belgeler kapsamında geçici ithal edilen eşyanın ithalatında antidamping vergisi veya sübvansiyon vergisinin uygulanacağı, ancak gözetim ve korunma önlemleri dahil olmak üzere 95/7606 sayılı İthalat Rejimi Kararına Ek kararın 4 üncü maddesinde sayılan ticaret politikası önlemlerinin uygulanmayacağı, hususları belirtilmektedir.
 
Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.