Credit Note ve Gümrük Kıymeti 

 

 

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu: Credit Note ve Gümrük Kıymeti 

Duyuru Özeti:
 

Credit Note: İthal eşyası ile ilgili olarak fiyat farklılığı veya eşyanın öngörülen evsafta olmaması gibi gerekçelerle yapılan fiyat indirimleri nedeniyle alıcının satıcıdan alacaklı olduğu ve alacak tutarını göstermek üzere düzenlene bir belgedir. 
 
Credit Note belgesinin gümrük kıymetinin belirlenmesinde ne şekilde işlem göreceğine dair tereddütler olması üzerine Gümrükler Genel Müdürlüğü 85593407 sayılı dağıtımlı yazı yayımlamıştır.
 
Yazıda Gümrük Mevzuatının kıymete ilişkin hükümlerine yer verilmiş olup;
 
  • Gümrük yükümlülüğünün başladığı tarihten önce “credit note” ile yapılan indirimlerin belirtilen mevzuat hükümleri çerçevesinde ithal eşyasının gümrük kıymetinin belirlenmesinde dikkate alınması,
  • Gerekli koşulların sağlanması halinde, “credit note” uygulamasının istisnai kıymetle beyana konu edilmesinin mümkün olduğu,
  • Geri verme ve kaldırma ile istisnai kıymetle beyan hükümleri saklı kalmak kaydıyla, ithalat işlemlerinin tamamlanmasından sonra sunulan “credit note” belgelerinin, ithal eşyasının gümrük kıymetinin tespitinde dikkate alınmayacağı,
 
Belirtilmektedir.
 
Konuya ilişkin duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.
 
  
*Bu vesile ile Gümrük Müşaviri – Gümrük ve Ticaret Eski Müfettişi Sayın Sezai KAYA tarafından kaleme alınan ve dış ticaret işlemlerinde karşılaşılan “Credit Note” uygulamasının gümrük ve vergi mevzuatı karşısındaki durumunu ele alan MAKALE’yi bir kez daha paylaşmakta fayda görmekteyiz.
 
Konuyla ilgili makaleye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net