CITES Tebliği Kapsamındaki Hayvan ve Bitki Türlerine İlişkin Listelerin Güncellenmesi Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu:  CITES Tebliği Kapsamındaki Hayvan ve Bitki Türlerine İlişkin Listelerin Güncellenmesi Hk.

Duyuru Özeti:


CITES Belgesi Nedir?  Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme, CITES olarak adlandırılmaktadır  Bahse konu sözleşme kapsamındaki hayvan ve bitki türlerine ait örneğin, ihracat, ithalat, yeniden ihracatı ve denizden girişinde gümrük idarelerince aranan ve yönetim mercileri tarafından düzenlenen belgeye CITES Belgesi denilmektedir

Nesli tehlike altında olan yabani hayvan ve bitki türlerinin dış ticaretine ilişkin işlemler 2011/1 sayılı Tebliğ ile düzenlenmekte olup, söz konusu söz konuus düzenleme kapsamındaki hayvan ve bitki türleri Tebliğ eki listelerde belirtilmektedir.

01.09.2023 tarihli değişiklik ile;

2011/1 sayılı Tebliğ’in EK-I-A, EK-I-B, EK-II-A, EK-II-B, EK-III-A ve EK-III-B sayılı listeleri güncellenerek yayımlanmıştır.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ. 

 

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
[email protected]