CITES Belgesi Alınacak Eşyaya İlişkin Listelerde Değişiklik Yapılması Hakkında
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel

Konu: CITES Belgesi Alınacak Eşyaya İlişkin Listelerde Değişiklik Yapılması Hakkında 

Duyuru Özeti:
 

27/2/2011 tarihli ve 27859 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Nesli Tehlike Altında Olan Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Dış Ticaretine İlişkin Tebliğ (Dış Ticaret: 2011/1)’in ekinde yer alan Ek I-A, Ek I-B, Ek II-A, Ek II-B, Ek III-A ve Ek III-B sayılı listelerde gümrük tarife istatistik pozisyonları ve isimleri belirtilen hayvan ve bitki türlerinin dış ticareti kontol altına alınmış olup, sürdürülebilir kullanımının sağlanmasına çalışılmaktadır.

Bahse konu  Tebliğ kapsamı hayvan ve bitki türlerinin ithalatında, ihracatında ve yeniden ihracatında,

– Ek I-A, II-A ve III-A sayılı listelerde yer alan bir türe ait örnek için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından,

– Ek I-BII-B ve III-B sayılı listelerde yer alan bir türe ait örnek için Orman ve Su İşleri Bakanlığından,

CITES Belgesi alınır ve CITES Belgesi gümrük beyannamelerinin tescili aşamasında gümrük idarelerince aranır ve bu belge gümrük beyannamesine eklenir.

Bahse konu Tebliğ eki Listelerde değişiklik yapan Tebliğ 25/11/2017 tarihli ve 30251 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Konu ile ilgili düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.