Çin Menşeli “Suni Deri” ve “Deri Taklitleri” Cinsi Eşyaya İlişkin Damping Uygulaması HakkındaLutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Deri – Suni Deri

Konu: Çin Menşeli “Suni Deri”  ve “Deri Taklitleri” Cinsi Eşyaya İlişkin Damping Uygulaması Hakkında 

Duyuru Özeti:
 

16/10/2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Tebliğ ile; 2015/9 sayılı Tebliğ’in bazı maddelerinde değişiklikler yapılmıştır.

Yapılan değişiklik ile, 2015/9 sayılı Tebliğ’in birinci ve ikinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(1) Önlem konusu ürün 5603.14 ve 3921.13 GTP’leri altında yer alan koagüle suni derilerdir.

(2) Önleme konu olan koagüle, dokunmamış mensucatın üzerine poliüretan kaplanması suretiyle elde edilen bir tür kumaş veya dokumaya elverişli maddelerden mesnedi bulunan deri taklitleri olup suni deri üretiminde takviye malzemesi olarak kullanılmaktadır.”

Aynı Tebliğ’in 26 ncı maddesi ise  aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Soruşturma sonucunda, yürürlükteki önlemin ortadan kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğu tespit edilmiş olup İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararı ve Ticaret Bakanının onayı ile aşağıda tanımı ve menşei belirtilen eşyanın ithalatında tabloda yer aldığı şekilde dampinge karşı kesin önlem uygulanmasına karar verilmiştir.


 
Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net