Çin Menşeli Bazı Ürünlere İlişkin Kayıt Belgesi Başvurularına Dair İTKİB Duyurusu Hakkında
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel

Konu: Çin Menşeli Bazı Ürünlere İlişkin Kayıt Belgesi Başvurularına Dair İTKİB Duyurusu Hakkında

Duyuru Özeti:

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhrcatçı Birlikleri, Çin menşeli bazı ürünlere ilişikin kayıt belgesi başvurularında izlenecek usul ve esaslara ilişkin bir duyuru yayımlamıştır.

Bahse konu duyuruda;

2010/1 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında bahse konu tebliğin ekinde fasıl ve gümrük tarife pozisyonu belirtilen eşyanın serbest dolaşıma girişi ülke ayrımı gözetilmeksizin ileriye yönelik kayda alınmak suretiyle izlenmekte olup, ilgili tebliğin 4. maddesi "Kayıt belgesi taleplerine ilişkin başvuruların değerlendirmeye alınabilmesi için EK III'de yer alan "Kayıt Belgesi Başvuru Formu"nun tam ve usulüne uygun bir şekilde doldurulması ve bu formun ekindeki belgelerle birlikte eksiksiz bir şekilde Kayıt merkezlerinden birine iletilmesi gerekmektedir. Gerekli görülmesi halinde ek bilgi ve belge talep edilebilir." Hükümlerine atıfta bulunulmuş,

18/07/2018 tarihinden itibaren 42.02, 42.03 tarife pozisyonları ve 61. 62. 63. 64. fasıllar altında sınıflandırılan Çin Halk Cumhuriyeti menşeli eşyaya ilişkin yapılacak kayıt belgesi başvurularının, aşağıda belirtilen ek bilgi ve belgelerin İTKİB Genel Sekreterliği’ne sunulması ve anılan bilgi ve belgelerin Ekonomi Bakanlığı tarafından uygun görülmesi halinde sonuçlandırılabileceği belirtilmiştir.

Talep edilecek bilgi ve belgelere aşağıda yer verilmektedir.

  • İhracatçı/Üretici Bilgi Formu. (Çin Halk Cumhuriyeti yetkili makamlarınca yapılacak olan resmi kurum içerik onayının ardından ülkemizin Çin Halk Cumhuriyeti’ndeki diplomatik temsilciliklerine onaylatılacaktır.)
  • Varsa üretici firmanın sahip olduğu marka/markaların tescil belgesi. (Çin Halk Cumhuriyeti yetkili makam onayının ardından Türkçe’ye yeminli tercümesi yaptırılacak olup hem Çince hem Türkçe belgeler ülkemizin Çin Halk Cumhuriyeti’ndeki diplomatik temsilciliklerine onaylatılacaktır.)
  • Üretici firmanın ülkemizde yerleşik olan bir marka sahibine üretim yapması halinde, marka sahibi ithalatçı firmanın marka tescil belgesinin fotokopisi ve iki firma arasındaki ticari ilişkiyi tevsik edici bilgi/belgeler

Konuyla ilgili düzenlemeye ulaşmak için aşağıdaki linki TIKLAYINIZ.