Çin Menşeli 9613.80.00.0011 GTİP’inde Sınıflandırılan “Ateşleyiciler” Tanımlı Eşyanın İthalatında Dampinge Karşı Önlem Uygulanması Hakkında
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel

Konu: Çin Menşeli 9613.80.00.0011 GTİP’inde Sınıflandırılan “Ateşleyiciler” Tanımlı Eşyanın İthalatında Dampinge Karşı Önlem Uygulanması Hakkında 

Duyuru Özeti:

Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 9613.80.00.00.11 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında yer alan “ateşleyiciler (yalnız gazlı fırın ve ocaklarda ateşleme sistemi olarak kullanılanlar)” ithalatına yönelik olarak başlatılan damping soruşturmasının tamamlanması neticesinde alınan kararın yürürlüğe konulmasına ilişkin 2018/22 sayılı Tebliğ, 19.06.2018 tarihli 30453 sayılı Gazete’de yayımlanmıştır. 

Yürütülen soruşturma sonucunda, ÇHC menşeli soruşturma konusu ürünün ithalatının dampingli olduğu ve yerli üretim dalında maddi zarara neden olduğu tespit edilmiş olup, aşağıdaki tabloda GTİP’i, eşya tanımı ve menşe ülkesi belirtilen eşyanın Türkiye’ye ithalatında aşağıdaki tabloda gösterilen oranda dampinge karşı kesin önlemin uygulanmasına karar verilmiştir.


 
Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için  TIKLAYINIZ.