Çin Menşeli 5501.30.00.00.00 GTİP’i Altında Sınıflandırılan “Akrilik veya Modakrilik Olanlar” Tanımlı Eşyaya İlişkin Sübvansiyon Soruşturması Açılması
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel 

Konu: Çin Menşeli 5501.30.00.00.00 GTİP’i Altında Sınıflandırılan “Akrilik veya Modakrilik Olanlar” Tanımlı Eşyaya İlişkin Sübvansiyon Soruşturması Açılması Hakkında

Duyuru Özeti:

Aksa Akrilik Kimya Sanayi Anonim Şirketi tarafından yapılan başvuruya istinaden Çin Halk Cumhuriyeti menşeli 5501.30.00.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonu altında sınıflandırılan “akrilik veya modakrilik olanlar” ithalatına ilişkin olarak sübvansiyon soruşturması açılması ve açılan soruşturmanın usul ve esaslarınının belirlenmesine dair 2018/10 sayılı  Tebliğ 20/03/2018 tarihli ve 30366 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.

Yapılan başvuru ile ÇHC’de yerleşik üretici/ihracatçıların ÇHC merkezi ve yerel idareleri tarafından verilen çok sayıda sübvansiyondan yararlandığı iddia edilmiştir.

ÇHC menşeli başvuru konusu ürün ithalatının hem mutlak olarak hem de Türkiye pazarı içindeki payının soruşturma dönemi olarak belirlenen 2017 yılında, 2015 ve 2016 yıllarına kıyasla ciddi oranda yükseldiği, ÇHC menşeli ithalatın yerli üretim dalının fiyatlarını kırdığı ve baskıladığı, yerli üretim dalının 2015-2017 döneminde üretim artış hızının düştüğü, birim ticari maliyet, yurt içi ve yurt dışı birim satış fiyatları, dönem sonu stok miktarı, kapasite kullanım oranı ve başvuru konusu ürün istihdamının dalgalı bir seyir izlediği gözlenmekle birlikte, ekonomik göstergelerinin genel olarak olumlu bir seyir izlediği tespit edilmiş olup,
Yapılan inceleme sonucunda başvurunun yeterli bilgi, belge ve delilleri içerdiği anlaşıldığından, ÇHC menşeli başvuru konusu ürün için Yönetmeliğin 20 nci maddesi çerçevesinde sübvansiyon soruşturması açılmasına karar verilmiştir.
 
 
Konu ile ilgili düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.