Çin Halk Cumhuriyeti menşeli “destekli halkalı zincirler ile “kaynaklı halkalı zincirler”in ithalinde halen uygulanmakta olan dampinge karşı önlemin sLutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İTHALATTA HAKSIZ REKABETİN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN TEBLİĞ

(TEBLİĞ NO: 2009/1)’DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

MADDE 1 – 12/1/2009 tarihli ve 27108 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2009/1)’in 42 nci maddesinde yer alan “PT Indoroma” ibaresi “PT Indorama Synthetics TBK” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 2 – Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Tebliğ hükümlerini Ekonomi Bakanı yürütür.