Çin Gümrük İdaresi’nden Bakanlığımıza Ziyaret


Yapılan toplantıda, Gümrük İdareleri arasındaki mevcut ilişkiler ile birlikte  ikili ilişkilerde daha ileri düzeyde işbirliği imkanları da değerlendirildi. Gümrük muayene ekipmanlarının kullanımı, karşılıklı idari yardıma ilişkin işbirliği, kaçakçılıkla mücadele konusunda işbirliği ve kaçakçılıkla mücadele birimlerinin güçlendirilmesi konularında görüş alışverişinde bulunuldu.
 
Ayrıca toplantıda, iki ülke arasında 16.04.2012 tarihinde Ankara’da imzalan “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Karşılıklı İdari Yardım ve İşbirliği Anlaşması”nın günün gereklerine uygun hale getirilerek revize edilmesi ve söz konusu anlaşmanın 2013 yılının sonuna kadar imzaya hazır hale getirilmesi hususunda mutabakata varıldı.
 
Taraflar iki ülke arasında gelişen ticaret hacmine dikkat çekti ve artan ticaret hacmine paralel olarak gümrük alanında da işbirliğinin geliştirilmesi gerektiği vurguladı. Gümrük alanında işbirliği olanaklarının artırılmasını teminen iki ülke arasında düzenli aralıklarla üst düzey ve uzmanlar düzeyinde toplantıların yapılmasında fayda görüldüğü belirtildi.  
 
Toplantı gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından Çin Gümrük İdaresi temsilcilerine İpekyolu Girişimi ve Kervansaray Projesi hakkında bilgi verildi, söz konusu projelere Çin Gümrük İdaresince de destek verilmesinin bölgesel ve küresel perspektifte oldukça yararlı olacağı vurgulandı. Çin Gümrük İdaresi yetkilileri ise  İpekyolu Girişiminin öneminin farkında oldukları vurgulanarak işbirliği imkanlarını değerlendirmeye açık oldukları ifade etti.
 
Söz konusu toplantı iki ülke Gümrük İdareleri arasında karşılıklı iyi niyet ve işbirliğinin geliştirilmesi ve gümrük alanındaki sorunların çözümü açısından oldukça verimli bir atmosferde gerçekleştirildiğinden gelecek dönemde gerçekleştirilmesi mümkün işbirliği çalışmaları için faydalı bir zemin yarattı.