ÇHC ve Vietnam Menşeli “Yalnız Dokuma Brandalar” Tanımlı Ürünlere Nihai Gözden Geçirme Soruşturması Açılması Hk. 

 

 

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Branda
 

Konu: ÇHC ve Vietnam Menşeli “Yalnız Dokuma Brandalar” Tanımlı Ürünlere Nihai Gözden Geçirme Soruşturması Açılması Hk.

Duyuru Özeti:
 

ÇHC ve Vietnam menşeli 3921.90.60.00.11, 3921.90.60.00.13, 3926.90.92.00.19, 3926.90.97.90.18 GTİP’leri altında sınıflandırılan “polietilen ve polipropilenden mamul şerit veya benzerlerinden dokunmuş mensucat (yalnız dokuma brandalar)  tanımlı ürünlere dampinge karşı önlem uygulanmaktadır.

 * Bahse konu GTİP’ler, yalnızca bilgi amaçlı verilmiş olup bağlayıcı mahiyette değildir

Mevcut önlemin kalkması halinde zararın devam edeceğine dair yeterli delillerin bulunduğu anlaşıldığından, yürürlükte bulunan dampinge karşı kesin önlemlere ilişkin olarak bir nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verilmiştir.

Soruşturmaya taraf olmak isteyen ilgililerin konuya ilişkin görüşlerini belirlenen sürelerde sunmaları gerekmektedir. (Görüş sunma süresi ilgililerin yerleşik, yabancı vb olup olmamalarına göre değişiklik göstermektedir.)

Ürünlere uygulanmakta olan mevcut önlemler aşağıdaki gibi olup, yapılan düzenleme ile bazı GTİP’lerin önlem kapsamından çıkarılması, bazı GTİP’lerin de önlem kapsamına dahil edilmesi öngörülmekktedir.

Meri önlem soruşturma sonuçlanana kadar yürürlükte kalmaya devam edecektir.

 

GTİP

Eşyanın Tanımı

Menşe Ülke

Dampinge Karşı Önlem

3921.90.60.00.11
3921.90.60.00.13
3926.90.92.00.00
3926.90.97.90.18
5407.20.11.90.00
5407.20.19.90.00
5903.90.91.90.00
6306.12.00.00.00

3926.90.92.00.19 (Yeni GTİP) 3926.90.97.90.18 (Yeni GTİP)

Polietilen ve polipropilenden mamul şerit veya benzerlerinden dokunmuş mensucat (yalnız dokuma brandalar)

ÇHC

1,06 ABD Doları/Kg

Vietnam

1,16 ABD Doları/Kg

 Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz