Cezayir’e İhracatta Serbest Satış Sertifikasının Düzenlenmesi Hakkında
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel

Konu: Cezayir’e İhracatta Serbest Satış Sertifikasının Düzenlenmesi Hakkında

Duyuru Özeti:

Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği’nin yayınlamış olduğu sirkülerde;

Cezayir’e ihracatta Cezayir tarafından Serbest Satış Sertifikasının talep edildiğinin öğrenildiğinden bahisle, mezkur sertifikaya ilişkin olarak ilgili Bakanlık/Kurumlarca düzenlemenin bulunmadığı ürünlerde, 5910 sayılı TİM ve İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 3 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (d) bendi çerçevesinde anılan sertifikanın sirküler ekinde yer alan örneğe uygun formatta, Cezayir resmi kurumlarınca anılan belge zorunluluğu kaldırılana kadar, mezkur ülke ile sınırlı olmak kaydıyla İhracatçı Birliklerince imzalı ve kaşeli olarak düzenlenebilmesi hususunun T.C.Ekonomi Bakanlığınca uygun görüldüğü bildirilmiştir.
 
  
Konu ile ilgili duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.