Çevre Maliyetleri-Kosher Hk.Konu

Çevre Maliyetleri-Kosher Hk.

Tarih

14 Haziran 2013 Cuma


 

Sayın Üyemiz,

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıda;

97/5 sayılı Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında gelen talepler üzerine Kosher sertifikası Uygulama Usul ve Esasları Genelgesi (UUE) EK-5 Listesine eklendiği hatırlatılarak,

Kosher sertifikalarına ilişkin olarak yapılan değerlendirmede, söz konusu sertifikaların ülkemiz ve ilgili ülkelerdeki Hahambaşılıkları tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlarca verilmekte olduğunun anlaşıldığı,

Yapılan değerlendirmede, Hahambaşılıklar ve Hahambaşılıklarca yetkilendirilmiş kurumların 97/5 sayılı Tebliğ’in akredite edilmiş kurum ve/veya kuruluşlardan alınacak belgelerin desteklenmesi yaklaşımı ve UUE’de yer alan “Akreditasyon Kuruluşu” ile “Akredite Edilmiş Kurum/Kuruluş” tanımlarına uymadığının tespit edildiği,

Bu bağlamda, 97/5 sayılı Tebliğ ve UUE şartlarını taşımayan Kosher Sertifikası’nın EK-5 listesinden çıkarılacağı ve bu belgeye ilişkin başvuruların reddedilmesi gerektiği,
bildirilmektedir.

Bilgilerinizi rica ederim.

Canan ÖZYİĞİT
Genel Sekreter Yardımcısı

BK


Ekler

— Cevre Maliyetleri-Kosher Hk_00003873.doc