Cep Telefonlarına İlişkin Kültür Fonu Hesaplamasında Dikkate Alınacak Mahrah Hk.Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR:
 

Konu: Cep Telefonlarına İlişkin Kültür Fonu Hesaplamasında Dikkate Alınacak Mahrah Hk.

Duyuru Özeti:

04.03.2020 tarihli düzenleme ile; “Cep Telefonu” tanımlı ürünler için % 1  “Kültür Fonu” kesintisi getirilmişti.

İthal eşyasının gümrük kıymeti, eşyanın satış bedeli olarak kabul edilmekle birlikte, özellikle gözetim uygulamasına tabi ürünlerde eşya kıymeti belirtilen tutarlar oranında arttırılarak gözetim kıymetine (fiktif kıymet) çıkarılmaktadır.

Söz konusu fon kesintisinin hesaplanmasında dikkate alınması gereken matraha ilişkin görüş talep edilmesi üzerine; Gümrükler Genel Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın konuya ilişkin görüş yazısını paylaşmıştır.

Kültür fonu kesintilerinin dörtte birinin, Bakanlık Merkez Saymanlık hesabına aktarıldığı ve bütçeye gelir kaydedildiği, vergi olmamakla birlikte bir kamu geliri olan kültür fonunun hesaplanmasına ilişkin matrahın, gümrük vergisi matrahından ayrışmasını gerektiren bir durum olmadığı ifade edilmektedir.

Konuya ilişkin yazışmalara ulaşmak için TIKLAYINIZ.
 

 *Görüş talebi cep telefonu özelinde sorulmuş olmakla birlikte, kültür fonu ve gözetim uygulamasına tabi diğer eşyalar için de fon matrahının, gözetim kıymeti sonucunda oluşacak gümrük vergisi matrahı üzerinden hesaplanacağı anlaşılmaktadır.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net