Cep Telefonlarına % 1 Kültür ve Turizm Bakanlığı Kesintisi Getirilmesi Hk.Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR:   Cep Telefonu

Konu:  Cep Telefonlarına % 1 Kültür ve Turizm Bakanlığı Kesintisi Getirilmesi Hk.

Duyuru Özeti:
 

04.03.2020 tarihinde yayımlanan 2187 sayılı Karar ile aşağıda detayları verilen “Cep Telefonu” tanımlı ürünler için % 1 Kültür ve Turizm Bakanlığı kesintisi, daha bilinen adıyla “Kültür Fonu” getirilmiştir.

Daha öncesinde muhtelif eşyadan kesinti yapılmasına ilişkin 2013/5260 sayılı Karar kaldırılmış, 2013/5260 sayılı Karar kapsamındaki eşyaya ilaveten “cep telefonlarından” da kesinti yapılmasını düzenleyen 2187 sayılı Karar yürürlüğe konulmuştur.

 

EŞYANIN TANIMI

POZİSYON NO

KESİNTİ ORANI

Telefon cihazları (hücresel ağlar için veya diğer kablosuz ağlar için olan telefonlar dâhil); ses, görüntü veya diğer bilgileri almaya veya vermeye mahsus diğer cihazlar (kablolu veya kablosuz ağlarda (yerel veya geniş kapsamlı alan ağları gibi) iletişime mahsus cihazlar dâhil), (84.43, 85.25, 85.27 veya 85.28 pozisyonunda yer alan alıcı veya verici cihazlar hariç)

85.17
Sadece 8517.12.00.00.11 GTİP numarası altında tanımlanan eşyalardan kaydetme veya çoğaltma özelliği bulunanlar.   (Eşyaların kaydetme veya çoğaltma özelliklerinin bulunmadığına ilişkin beyanın, gümrük beyannamesinin ilgili kutusuna kaydedilmediği hallerde, kaydetme veya çoğaltma özelliklerine sahip oldukları kabul edilir.)

% 1
Söz konusu ürünler aynı zamanda KDV, ÖTV ve TRT Bandrol ücretine tabi olduğundan, yapılan düzenleme bu ödemelerin matrahına da etki edecektir.
 
Bahse konu Karar 19 Mart 2020 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net