“Çeltik” İthalatında Tarife Kontenjanı Açılması Hk.Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR:  Tarım Ürünleri
 

Konu:  “Çeltik”  İthalatında Tarife Kontenjanı Açılması Hk.

Duyuru Özeti:

03.04.2020 tarihinde yayımlanan 2349 sayılı Karar ile; 1006.10 tarife alt pozisyonunda sınıflandırılan “Kavuz İçinde Bulunan Pirinç – Çeltik” tanımlı ürün için 31 Mayıs 2020 tarihine kadar geçerli olmak üzere 100.000 Ton’luk tarife kontenjanı açılmıştır.
 

GTİP

Madde İsmi

Tarife Kontenjanı Miktarı (Ton)

Uygulanacak Gümrük Vergi Oranı (%)

Tarife Kontenjanı Dönemi Sonu

1006.10

Kavuz içinde bulunan pirinç (Çeltik)

100.000

0

31.05.2020
Konuya ilişkin Karar'a ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Aynı gün yayımlanan Tebliğ ile; söz konusu tarife kontenjanının dağıtım yöntemi ile başvuru ve kullanım usul ve esasları belirlenmiştir.  

Tarife kontenjanı taleplerine ilişkin başvuruların, bu Tebliğin yayımı tarihinden itibaren 7 işgünü içerisinde, Bakanlık web sitesinde (www.ticaret.gov.tr) yer alan “E-İşlemler” bağlantısı altında bulunan “İthalat İşlemleri” kısmından elektronik imza ile yapılması gerekmektedir.

Başvurularda talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının, açılmış olan tarife kontenjanı miktarından daha düşük olması durumunda, talepler aynen karşılanır. Ancak değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife kontenjanı miktarının açılan tarife kontenjanı miktarından daha fazla olması durumunda ise dağıtım firmaların sunmuş olduğu belgeler dikkate alınarak yapılacaktır.

Hali hazırda söz konusu ürünlerin ithalatında Diğer Ülkeler – DÜ için genel olarak %34 gümrük vergisi uygulanmaktadır. (tohumluk olanlar için genel olarak %15 – Bosna Hersek menşeli ürünler için %0)

TÜİK verilerine göre bahse konu tarife alt pozisyonundan 2019 yılında 101.000 Ton ithalat gerçekleştirilmiş olup, Türkiye’nin bir yıllık toplam ithalatına denk gelecek miktarda bir tarife kontenjanı açıldığı anlaşılmaktadır.

Konuya ilişkin Tebliğ'e ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net