“CE” Denetimi Kapsamındaki Eşyanın Motorlu Kara Taşıtlarında Kullanılıp Kullanılmayacağının Tespiti ve Kapsam Dışı Kararının TSE’de Olması Hk.Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu:  “CE” Denetimi Kapsamındaki Eşyanın Motorlu Kara Taşıtlarında Kullanılıp Kullanılmayacağının Tespiti ve Kapsam Dışı Kararının TSE’de Olması Hk.

Duyuru Özeti:

CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi ÜGD Tebliği kapsamında yer alan 8425.42.00.00.00 ve 8425.49.00.00.00 GTİP'erinin karşısında (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç) ibaresi mülga 2020/9 sayılı Tebliğde bulunmaktayken, 2021/9 sayılı ÜGD Tebliğinde ise bu ibareler kaldırılmıştır.
 

SIRA NO

GTİP

MADDE ADI

İLGİLİ YÖNETMELİK VEYA YÖNETMELİKLER

110.

8425.42.00.00.00

Diğer hidrolik krikolar ve ağır yük kaldırıcıları (hidrolik) (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)

Makine

111.

8425.49.00.00.00

Diğerleri (motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç)

Makine
Söz konusu ürünlerin motorlu taşıtlarda kullanılmak üzere ithal edilecek olması halinde ne şekilde denetleneceklerine dair tereddütlerin giderilmesi talebi Ankara Gümrük Müşavirleri Derneğinin yazısı ile iletilmiştir.

Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü’nün konuya ilişkin cevabi yazılarında;


  • ÜGD Tebliğlerinde yer alan parantez içi ifadeler ile bazı ürün gruplarının ithalat aşamasında denetlenip denetlenmeyeceğinin kapsamının belirlendiği,
  • 2021 yılı mevzuat revizyon çalışmaları neticesinde; mezkur GTİP'ler karşısında yer alan motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç ibaresi kaldırılmış olup, bir ürünün motorlu kara taşıtlarında kullanılıp kullanılmayacağı ve sonuç itibari ile kapsam dışı olup olmayacağına dair kararın TSE'ye bırakıldığı,
  • 2021 yılı içerisinde mezkur GTİP'lerden yapılan başvuruların incelenerek, başvuruların hangi oranda kapsam dışı ile sonuçlandırıldıklarının tetkik edileceği ve sene sonunda bu oranın yüksek olması halinde motorlu kara taşıtlarında kullanılanlar hariç ibaresinin ilgili GTİP'lerin karşısına tekrar dercedilmesinin mümkün olabileceği,
İfade edilmektedir.

Konuya ilişkin yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net