CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu:  CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hk.

Duyuru Özeti:

2024/9 Sayılı CE İşareti Taşıması Gereken Bazı Ürünlerin İthalat Denetimi Tebliği 31.12.2023  tarihli  Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmişti.

06.01.2024 tarihinde söz konusu Tebliğ’de bazı değişiklikler yapılmıştır;

  —  421, 424 ve 430. sıralarındaki 8504.40.60.90.11, 8504.40.83.90.12 ve 8504.40.95.90.12 nolu GTİP’lerin açıklama kısmında yazan “Elektrikli araçlar için olanlar” ibaresi, “Elektrikli araçlar için şarj istasyonları” şeklinde değiştirilmiştir.

 
SIRA NOGTİPMADDE ADIİLGİLİ YÖNETMELİK VEYA YÖNETMELİKLER
4218504.40.60.90.11Elektrikli araçlar için olanlar Elektrikli araçlar için şarj istasyonlarıLVD, EMC
4248504.40.83.90.12Elektrikli araçlar için olanlar Elektrikli araçlar için şarj istasyonlarıLVD, EMC
4308504.40.95.90.12Elektrikli araçlar için olanlar Elektrikli araçlar için şarj istasyonlarıLVD, EMC

  —  8509.80.00.00.11 ve 8509.80.00.00.19 GTİP’lerinde sınıflandırılan eşya 2024 yılında değişime/korelasyona bağlı olarak değiştiğinden, bu değişime uygun olarak 8509.40.00.00.16 Et kıyma makinaları ve 8509.80.00.00.00 Diğer cihazlar olarak yeniden düzenlenmiştir.
 
SIRA NOGTİPMADDE ADIİLGİLİ YÖNETMELİK VEYA YÖNETMELİKLER
442.8509.80.00.00.11  8509.40.00.00.16Et kıyma makinalarıLVD, EMC
443.8509.80.00.00.19   8509.80.00.00.00Diğer cihazlarLVD, EMC

  —  Tebliğ kapsamına sehven eklendiği değerlendirilen 8504.40.90.90.19 GTİP’li satır yürürlükten kaldırılmıştır.
 
SIRA NOGTİPMADDE ADIİLGİLİ YÖNETMELİK VEYA YÖNETMELİKLER
428.8504.40.90.90.19DiğerleriLVD, EMC

Söz konusu değişiklikler 01.01.2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yürülüğe girmiştir.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.


Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net