E-Devlet Üzerinden Geçiş Belgesi İade İşlemleri

 E-Devlet Üzerinden Geçiş Belgesi İade İşlemleri Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü’nden gelen bilgilendirme yazısı kapsamında, Geçiş Belgesi Dağıtım Esasları Yönergesinin 20 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi; “Bu Yönerge’nin 4 ncü maddesinin (d) bendi uyarınca iadesi zorunlu olan bir önceki sefere ait geçiş belgesini/belgelerini taşıtın çıkışında iade edemeyen firmalar hakkında; Karayolu Taşıma Yönetmeliği’nin 43 üncü […]

Kapıkule ve Hamzabeyli Sınır Kapılarındaki Yoğunluk

 Kapıkule ve Hamzabeyli Sınır Kapılarındaki Yoğunluk Trakya Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirme kapsamında; Kapitan Andreevo Gümrük Kapısındaki devam eden inşaat çalışması nedeniyle düşen işlem kapasitesi ve özellikle son günlerde sayısı artan ihracat araçlarının oluşturduğu yoğunluk sebebiyle Cumartesi gününden bu yana Kapıkule ve Hamzabeyli Sınır Kapılarımızda TIR kuyrukları oluşmaktadır. Kapitan Andreevo Gümrük […]

Et ve Et Ürünleri Tebliği Uygulama Talimatı Hk.

 Et ve Et Ürünleri Tebliği Uygulama Talimatı Hk. Et ve Et Ürünleri Tebliği 05.12.2012 tarihli ve 28488 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan;  T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının hazırladığı “Et ve Et Ürünleri Tebliği Uygulama Talimatı”‘ na ulaşmak için tıklayınız.

Dış ticaret ve enflasyon

 Dış ticaret ve enflasyon Altın ve enerji dışı ithalat, büyüme oranımızdaki düşüşe bağlı olarak, 2012’nin Kasım ayı dışında kalan tüm aylarında bir yıl öncesine kıyasla düşmüştü. Ocak ayında ise bir yıl öncesinin aynı dönemine kıyasla altın ve enerji dışı ithalatta belirgin bir artış var: Aylık olarak yüzde 8.4, üç aylık olarak yüzde 4. Altın […]

İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Bilgilendirme Duyurusu(İTO)

 İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Bilgilendirme Duyurusu   T.C. İstanbul Valiliği İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü’nün 15 Şubat 2013 tarihli bir Yazısında;   •  Müdürlüklerince yürütülen ithalat ve ihracat denetimi kapsamındaki işlemlerin 13.06.2010 tarihli ve 27610 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı Gıda ve Yem Kanunu” […]

ARNAVUTLUK’TA ÜRETİME YÖNELİK MAKİNELERDE KDV İSTİSNASI

 ARNAVUTLUK’TA ÜRETİME YÖNELİK MAKİNELERDE KDV İSTİSNASI Arnavutluk’ta KOBİ’ler tarafından, üretim amaçlı kullanılacak tüm makineler için, halen %20 olan KDV’ye istisna getiren kanun yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. Söz konusu yeni düzenlemeyle yatırım, üretim ve istihdamın arttırılması amaçlanmaktadır ( 27.04.1995 tarihli ve 7928 sayılı “Katma Değer Vergisi Kanunu”nun 26. maddesi ). Kaynak: Albanian Daily News, 6 Ocak […]

Arnavutluk AB adaylığını halka soracak!

 Arnavutluk AB adaylığını halka soracak! AB aday ülke statüsü kazanması için ülkenin onaylanması gereken, ancak muhalefet partilerinin destek vermediği için mecliste kabul edilemeyen üç kanunun referanduma götürülmesi kararı Arnavutluk Meclisi’nde görüşüldü. TİRAN – Arnavutluk’un Avrupa Birliği’ne (AB) aday ülke statüsü kazanması için onaylanması gereken, ancak muhalefet partilerinin destek vermediği için mecliste kabul edilemeyen üç […]

56.08 tarife pozisyonunda yer alan ve ağ mensucata uygulanması gereken KDV oranı ile ilgili

 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı    :85593407-156.02.176 Konu   :56.08. KDV   26.02.2013 / 03947 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE                                                                                 56.08 tarife pozisyonunda yer alan ve ağ mensucata uygulanması gereken KDV oranı ile ilgili olarak Maliye Bakanlığından alınan 22.02.2013 tarihli ve 15186 sayılı yazı ilişikte gönderilmiştir. Söz konusu yazıda özetle, 56.08 […]

2013/1 ve 2013/9 sayılı ÜGD Tebliğleri-Geçiş süreci maddesi

 T.C GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Gümrükler Genel Müdürlüğü Sayı : 20117910-116 …/2/2013 Konu: 2013/1 ve 2013/9 sayılı ÜGD           Tebliğleri-Geçiş süreci maddesi     26.02.2013 / 3940 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE     Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan 25/2/2013 tarihli ve 620000359 sayılı yazıda; 30/12/2013 tarihli ve 28513 sayılı Resmi Gazete’nin ikinci mükerrerinde yayımlanarak 15/2/2013 […]

Bedelsiz İhracat Damga Vergisi – (20.02.2013 / 01326 Tasarruflu yazı)

 Formun Üstü T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı    :24799137-351.03/9438-[2013-04] Konu   :Bedelsiz İhracat Damga Vergisi     20.02.2013  / 01326 GÜMRÜK VE TİCARET BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE     Bilindiği üzere, 488 Sayılı Damga Vergisi Kanunu’nun ek-2.maddesinin ”Döviz kazandırıcı faaliyetlere ilişkin işlemlerle ilgili olarak düzenlenen kağıtlar damga vergisinden müstesnadır.” hükmüne istinaden […]