C Şekeri Tahsisat Belgesi Süre Uzatımı Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Tarım Ürünleri – Şeker

Konu:  C Şekeri Tahsisat Belgesi Süre Uzatımı Hk.

Duyuru Özeti:

4634 sayılı Şeker Kanununa göre yurt içinde pazarlanamayan ve ihraç edilmek zorunda olan C Şekeri ile ilgili, imalatçı-ihracatçıların şeker taleplerinin karşılanması suretiyle yurtdışı edilmesine ilişkin usul ve esaslar 2018/34 sayılı Tebliğ ile belirlenmektedir.

Ticaret Bakanlığı C Şekeri Tahsisat Belgelerine dair bir duyuru paylaşmıştır.

1 Eylül 2023 – 31 Ağustos 2024 tarihlerini kapsayan 2023/2024 pazarlama yılının 1 Eylül 2023 tarihi itibarıyla başladığı, pancar hasat süreci ve şeker üretiminin devam ettiği, yurt içine pazarlanan ‘A kotası şeker’ arzının yeterli düzeyde gerçekleşmesinin beklendiği, şeker şirketlerinin üretimi ihtiyari olan ve ihraç amaçlı üretilen C Şekerinin de 2023/2024 pazarlama yılında piyasaya arz edilebileceği,

Şeker şirketlerinin stoklarında C Şekeri bulunduğundan, 2023/2024 pazarlama yılı içerisinde C Şekerinin yurt içinden temininde sorun yaşanmayacağı, dolayısıyla daha önce bahse konu Tebliğin 7’nci maddesinin yedinci fıkrasında yer alan “Belge süresi içerisinde, stokta şeker bulunmaması nedeniyle tedarikçiler tarafından imalatçı-ihracatçının talebinin karşılanamamış olması durumunda, Başkanlık tarafından belge süresi uzatılabilir’ hükmünde yer alan ” …stokta şeker bulunmaması…” gerekçesiyle olumlu değerlendirilen şekerli mamul imalatçı-ihracatçılarının Tahsisat Belgesi süre uzatım taleplerinin bu dönemde olumlu değerlendirilemeyeceği,

Bildirilmiştir.

Konuya ilişkin duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.
 
Saygılarımızla,

Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
[email protected]